Bảo hiểm xã hội huyện Chư Sê

Địa chỉ:
Điện thoại:
Email: chuse@bhxhgl.gov.vn
Ông Nguyễn Công Danh
Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Chư Sê

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Chư Sê:

STT Họ tên Chức vụ
1 Nguyễn Công Danh Giám đốc
2 Nguyễn Thị Hồng Cẩm Phó giám đốc
3 Nguyễn Thị Thường Xuyên Chuyên viên
4 Phạm Thị Ái Vy Chuyên viên
5 Trần Thị Ngọc Kiều Chuyên viên
6 Huỳnh Cẩm Nghĩa Cán sự
7 Trần Xuân Mai Cán sự
8 Phan Thị Quyên Cán sự
9 Bùi Thị Yến Nhân viên
10 Lương Minh Quân Nhân viên
11 Ngô Văn Huyên
12 Phạm Thị Tố Như
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
Chi bộ BHXH huyện Chư Sê sinh hoạt chuyên đề
BHXH Chư Sê triển khai hoạt động đại lý thu năm 2019
Bổ nhiệm lại viên chức quản lý BHXH huyện Chư Sê
Chi bộ BHXH huyện Chư Sê sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019
BHXH Chư Sê thăm, tặng quà bệnh nhân BHYT