Bảo hiểm xã hội huyện Chư Sê

Địa chỉ:
Điện thoại:
Email: chuse@bhxhgl.gov.vn
Ông Nguyễn Tích Việt
Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Chư Sê

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Chư Sê:

STT Họ tên Chức vụ
1 Nguyễn Tích Việt Giám đốc
2 Nguyễn Thị Hồng Cẩm Phó giám đốc
3 Nguyễn Thị Thường Xuyên Chuyên viên
4 Phạm Thị Ái Vy Chuyên viên
5 Trần Thị Ngọc Kiều Chuyên viên
6 Huỳnh Cẩm Nghĩa Cán sự
7 Trần Xuân Mai Cán sự
8 Phan Thị Quyên Cán sự
9 Bùi Thị Yến Nhân viên
10 Đặng Thị Thanh Hải Nhân viên
11 Lương Minh Quân Nhân viên
12 Ngô Văn Huyên
13 Phạm Thị Tố Như
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
Đoàn khảo sát thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị làm việc tại huyện Chư Sê
Tham gia Bảo hiểm y tế để được quỹ BHYT chi trả
BHXH Chư Sê với công tác kiểm tra
UBND huyện Chư Sê ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
BHXH Chư Sê: Triển khai kế hoạch kiểm tra BHXH, BHYT, BHTN năm 2017