Bảo hiểm xã hội huyện Chư Sê

Địa chỉ:
Điện thoại:
Email: chuse@bhxhgl.gov.vn
Ông Nguyễn Tích Việt
Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Chư Sê

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Chư Sê:

STT Họ tên Chức vụ
1 Nguyễn Tích Việt Giám đốc
2 Nguyễn Thị Hồng Cẩm Phó giám đốc
3 Nguyễn Thị Thường Xuyên Chuyên viên
4 Phạm Thị Ái Vy Chuyên viên
5 Trần Thị Ngọc Kiều Chuyên viên
6 Huỳnh Cẩm Nghĩa Cán sự
7 Trần Xuân Mai Cán sự
8 Phan Thị Quyên Cán sự
9 Bùi Thị Yến Nhân viên
10 Đặng Thị Thanh Hải Nhân viên
11 Lương Minh Quân Nhân viên
12 Ngô Văn Huyên
13 Phạm Thị Tố Như
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
BHXH huyện Chư Sê: Bàn giao sổ BHXH cho viên chức và người lao động
Chư Sê: Tập huấn công tác giao dịch điện tử BHXH, BHYT, BHTN và cấp mã số BHXH
Chư Sê triển khai giao dịch điện tử BHXH, BHYT, BHTN
Đại hội Công đoàn cơ sở BHXH huyện Chư Sê nhiệm kỳ 2017-2022
Chư Sê: Đánh giá công tác BHXH, BHYT ngành Giáo dục - Đào tạo năm học 2016 -2017