Bảo hiểm xã hội huyện Chư Sê

Địa chỉ:
Điện thoại:
Email: chuse@bhxhgl.gov.vn
Ông Nguyễn Công Danh
Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Chư Sê

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Chư Sê:

STT Họ tên Chức vụ
1 Nguyễn Công Danh Giám đốc
2 Nguyễn Thị Hồng Cẩm Phó giám đốc
3 Nguyễn Thị Thường Xuyên Chuyên viên
4 Phạm Thị Ái Vy Chuyên viên
5 Trần Thị Ngọc Kiều Chuyên viên
6 Huỳnh Cẩm Nghĩa Cán sự
7 Trần Xuân Mai Cán sự
8 Phan Thị Quyên Cán sự
9 Bùi Thị Yến Nhân viên
10 Lương Minh Quân Nhân viên
11 Ngô Văn Huyên
12 Phạm Thị Tố Như
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
BHXH huyện Chư Sê thăm hỏi và tặng quà Tết cho gia đình hộ nghèo
BHXH Chư Sê: Hội nghị cán bộ viên chức năm 2019
Cụm thi đua số 2 tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018
Giám đốc BHXH tỉnh kiểm tra công vụ tại BHXH huyện Chư Sê
BHXH huyện Chư Sê: Hoàn thành công tác kiểm tra năm 2018