Bảo hiểm xã hội huyện Chư Sê

Địa chỉ:
Điện thoại:
Email: chuse@bhxhgl.gov.vn
Ông Nguyễn Tích Việt
Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Chư Sê

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Chư Sê:

STT Họ tên Chức vụ
1 Nguyễn Tích Việt Giám đốc
2 Nguyễn Thị Hồng Cẩm Phó giám đốc
3 Nguyễn Thị Thường Xuyên Chuyên viên
4 Phạm Thị Ái Vy Chuyên viên
5 Trần Thị Ngọc Kiều Chuyên viên
6 Huỳnh Cẩm Nghĩa Cán sự
7 Trần Xuân Mai Cán sự
8 Phan Thị Quyên Cán sự
9 Bùi Thị Yến Nhân viên
10 Đặng Thị Thanh Hải Nhân viên
11 Lương Minh Quân Nhân viên
12 Ngô Văn Huyên
13 Phạm Thị Tố Như
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
BHXH huyện Chư Sê: Đánh giá hoạt động Đại lý thu
BHXH Chư Sê tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6
Giám đốc BHXH tỉnh làm việc tại BHXH huyện Chư Sê
Kiểm tra công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT trên địa bàn huyện Chư Sê
BHXH huyện Chư Sê xét duyệt Hồ sơ chế độ ngắn hạn và trợ cấp BHXH 1 lần.