Bảo hiểm xã hội huyện Chư Sê

Địa chỉ:
Điện thoại:
Email: chuse@bhxhgl.gov.vn
Ông Nguyễn Tích Việt
Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Chư Sê

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Chư Sê:

STT Họ tên Chức vụ
1 Nguyễn Tích Việt Giám đốc
2 Nguyễn Thị Hồng Cẩm Phó giám đốc
3 Nguyễn Thị Thường Xuyên Chuyên viên
4 Phạm Thị Ái Vy Chuyên viên
5 Trần Thị Ngọc Kiều Chuyên viên
6 Huỳnh Cẩm Nghĩa Cán sự
7 Trần Xuân Mai Cán sự
8 Phan Thị Quyên Cán sự
9 Bùi Thị Yến Nhân viên
10 Đặng Thị Thanh Hải Nhân viên
11 Lương Minh Quân Nhân viên
12 Ngô Văn Huyên
13 Phạm Thị Tố Như
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
BHXH huyện Chư Sê: Tập huấn đào tạo nghiệp vụ Đại lý thu BHXH tự nguyện và BHYT Hộ gia đình
Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc BHXH huyện Chư Sê
BHXH huyện Chư Sê triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018
Giám đốc BHXH tỉnh trao quyết định giao quản lý điều hành tại BHXH huyện Chư Sê
BHXH Chư Sê: Triển khai kế hoạch kiểm tra BHXH, BHYT, BHTN năm 2018