Bảo hiểm xã hội huyện Mang Yang

Địa chỉ: Đường Trần Phú - TT Kon Dỡng - huyện Mang Yang - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (059) 3839 376
Email: mangyang@bhxhgl.gov.vn
Ông Nguyễn Văn Tiền
Giám đốc
Ông Văn Thế Châu
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Mang Yang

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Mang Yang:

STT Họ tên Chức vụ
1 Nguyễn Văn Tiền Giám đốc
2 Văn Thế Châu Phó giám đốc
3 Đinh Hữu Hưng Chuyên viên
4 Từ Công Quyền Chuyên viên
5 Trần Văn Trung Chuyên viên
6 Văn Thị Hương Chuyên viên
7 Phạm Thị Như Hoa Chuyên viên
8 Trần Thị Ngọc Thúy Cán sự
9 Phạm Thị Hồng Sen Nhân viên
10 Lê Kim Nhật Kỳ
11 Ngô Thị Ngọc Thảo
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
Huyện Mang Yang: Giao ban công tác khám chữa bệnh BHYT 6 tháng đầu năm 2017
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại BHXH huyện Mang Yang
Chi bộ BHXH huyện Mang Yang sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
UBND huyện Mang Yang: Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Mang Yang: Phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN