Bảo hiểm xã hội huyện Mang Yang

Địa chỉ: Đường Trần Phú - TT Kon Dỡng - huyện Mang Yang - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (059) 3839 376
Email: mangyang@bhxhgl.gov.vn
Ông Nguyễn Văn Tiền
Giám đốc
Ông Văn Thế Châu
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Mang Yang

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Mang Yang:

STT Họ tên Chức vụ
1 Nguyễn Văn Tiền Giám đốc
2 Văn Thế Châu Phó giám đốc
3 Đinh Hữu Hưng Chuyên viên
4 Từ Công Quyền Chuyên viên
5 Trần Văn Trung Chuyên viên
6 Văn Thị Hương Chuyên viên
7 Phạm Thị Như Hoa Chuyên viên
8 Trần Thị Ngọc Thúy Cán sự
9 Phạm Thị Hồng Sen Nhân viên
10 Lê Kim Nhật Kỳ
11 Ngô Thị Ngọc Thảo
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
Công đoàn cơ sở BHXH huyện Mang Yang Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020
Mang Yang: Đánh giá thực hiện chính sách BHXH, BHYT ngành Giáo dục & Đào tạo năm học 2016-2017
BHXH huyện Mang Yang: Triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017
Mang Yang: Phối hợp tuyên truyền Luật BHXH, BHYT
Huyện Mang Yang: Giao ban công tác khám chữa bệnh BHYT 6 tháng đầu năm 2017