Bảo hiểm xã hội huyện Mang Yang

Địa chỉ: Đường Trần Phú - TT Kon Dỡng - huyện Mang Yang - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (059) 3839 376
Email: mangyang@bhxhgl.gov.vn
Ông Nguyễn Văn Tiền
Giám đốc
Ông Văn Thế Châu
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Mang Yang

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Mang Yang:

STT Họ tên Chức vụ
1 Nguyễn Văn Tiền Giám đốc
2 Văn Thế Châu Phó giám đốc
3 Đinh Hữu Hưng Chuyên viên
4 Từ Công Quyền Chuyên viên
5 Trần Văn Trung Chuyên viên
6 Văn Thị Hương Chuyên viên
7 Phạm Thị Như Hoa Chuyên viên
8 Trần Thị Ngọc Thúy Cán sự
9 Phạm Thị Hồng Sen Nhân viên
10 Lê Kim Nhật Kỳ
11 Ngô Thị Ngọc Thảo
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
Phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN năm 2018
Kiểm tra việc cấp, phát thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ mức đóng
Thường trực Huyện ủy Mang Yang làm việc Bảo hiểm xã hội huyện
Lãnh đạo Huyện ủy Mang Yang làm việc tại BHXH huyện
BHXH huyện Mang Yang tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức- người lao động năm 2018