Bảo hiểm xã hội huyện Mang Yang

Địa chỉ: Đường Trần Phú - TT Kon Dỡng - huyện Mang Yang - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (059) 3839 376
Email: mangyang@bhxhgl.gov.vn
Ông Nguyễn Văn Tiền
Giám đốc
Ông Văn Thế Châu
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Mang Yang

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Mang Yang:

STT Họ tên Chức vụ
1 Nguyễn Văn Tiền Giám đốc
2 Văn Thế Châu Phó giám đốc
3 Đinh Hữu Hưng Chuyên viên
4 Từ Công Quyền Chuyên viên
5 Trần Văn Trung Chuyên viên
6 Văn Thị Hương Chuyên viên
7 Phạm Thị Như Hoa Chuyên viên
8 Trần Thị Ngọc Thúy Cán sự
9 Phạm Thị Hồng Sen Nhân viên
10 Ngô Thị Ngọc Thảo
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
Mang Yang tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện
Cụm thi đua số 1 thuộc BHXH tỉnh Gia Lai ký kết giao ước thi đua năm 2019
BHXH MangYang thăm, tặng quà bệnh nhân BHYT
BHXH huyện Mang Yang thăm, tặng quà làng phụ trách
Huyện Mang Yang: Phối hợp triển khai công tác KCB BHYT năm 2019