Bảo hiểm xã hội huyện Mang Yang

Địa chỉ: Đường Trần Phú - TT Kon Dỡng - huyện Mang Yang - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (059) 3839 376
Email: mangyang@bhxhgl.gov.vn
Ông Nguyễn Văn Tiền
Giám đốc
Ông Văn Thế Châu
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Mang Yang

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Mang Yang:

STT Họ tên Chức vụ
1 Nguyễn Văn Tiền Giám đốc
2 Văn Thế Châu Phó giám đốc
3 Đinh Hữu Hưng Chuyên viên
4 Từ Công Quyền Chuyên viên
5 Trần Văn Trung Chuyên viên
6 Văn Thị Hương Chuyên viên
7 Phạm Thị Như Hoa Chuyên viên
8 Trần Thị Ngọc Thúy Cán sự
9 Phạm Thị Hồng Sen Nhân viên
10 Lê Kim Nhật Kỳ
11 Ngô Thị Ngọc Thảo
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
Mang Yang: Giao ban công tác khám chữa bệnh BHYT 9 tháng đầu năm 2017
Lãnh đạo BHXH tỉnh làm việc tại BHXH huyện Mang Yang
Mang Yang: Tập huấn công tác thu BHXH, BHYT, BHTN và giao dịch điện tử cho các đơn vị sử dụng lao động
Công đoàn cơ sở BHXH huyện Mang Yang Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020
Mang Yang: Đánh giá thực hiện chính sách BHXH, BHYT ngành Giáo dục & Đào tạo năm học 2016-2017