Bảo hiểm xã hội huyện Mang Yang

Địa chỉ: Đường Trần Phú - TT Kon Dỡng - huyện Mang Yang - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (059) 3839 376
Email: mangyang@bhxhgl.gov.vn
Ông Nguyễn Văn Tiền
Giám đốc
Ông Văn Thế Châu
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Mang Yang

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Mang Yang:

STT Họ tên Chức vụ
1 Nguyễn Văn Tiền Giám đốc
2 Văn Thế Châu Phó giám đốc
3 Đinh Hữu Hưng Chuyên viên
4 Từ Công Quyền Chuyên viên
5 Trần Văn Trung Chuyên viên
6 Văn Thị Hương Chuyên viên
7 Phạm Thị Như Hoa Chuyên viên
8 Trần Thị Ngọc Thúy Cán sự
9 Phạm Thị Hồng Sen Nhân viên
10 Ngô Thị Ngọc Thảo
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
Huyện ủy Mang Yang ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của BCHTW Đảng
BHXH Mang Yang: Hoàn thành công tác kiểm tra năm 2018
Mang Yang: Tập huấn công tác cấp thẻ BHYT năm 2019
Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT tại huyện Mang Yang
BHXH huyện Mang Yang hưởng ứng phong trào thi đua hoàn thành chỉ tiêu năm 2018