Bảo hiểm xã hội huyện Đăk Đoa

Địa chỉ: 285 Nguyễn Huệ - TT Đăk Đoa - huyện Đăk Đoa - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (059) 3831 244
Email: dakdao@bhxhgl.gov.vn
Giám đốc: Bà Phùng Thị Châu
PGĐ: Ông Trần Minh Kha

Tập thể viên chức BHXH huyện Đăk Đoa

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Đăk Đoa:

STT Họ tên Chức vụ
1 Phùng Thị Châu Giám đốc
2 Trần Minh Kha Phó giám đốc
3 Đoàn Thị Quý Phương Chuyên viên
4 Võ Đăng Xuyến Chuyên viên
5 Đinh Thị Xuân Phương Chuyên viên
6 Trần Tuấn Anh Chuyên viên
7 Hồ Thị Linh Bang
8 Vũ Tiến Chức Nhân viên
9 Nguyễn Hoàng Nhân viên
10 Nguyễn Thị Trà Giang Nhân viên
11 Phan Thị Bích Ngọc Nhân viên
12 Nguyễn Văn Hoàng
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
BHXH huyện Đak Đoa kết nghĩa làng Bông xã Hà Bầu
Phổ biến pháp luật BHXH cho công nhân tại Công ty cà phê Đak Đoa
BHXH huyện Đak Đoa triển khai công tác kiểm tra
Đak Đoa: Giao ban công tác KCB BHYT quý I/2019
BHXH Đak Đoa đẩy mạnh công tác phát triển BHXH tự nguyện