Bảo hiểm xã hội huyện Đăk Đoa

Địa chỉ: 285 Nguyễn Huệ - TT Đăk Đoa - huyện Đăk Đoa - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (059) 3831 244
Email: dakdao@bhxhgl.gov.vn
Giám đốc: Bà Phùng Thị Châu
PGĐ: Ông Trần Minh Kha

Tập thể viên chức BHXH huyện Đăk Đoa

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Đăk Đoa:

STT Họ tên Chức vụ
1 Phùng Thị Châu Giám đốc
2 Trần Minh Kha Phó giám đốc
3 Đoàn Thị Quý Phương Chuyên viên
4 Võ Đăng Xuyến Chuyên viên
5 Đinh Thị Xuân Phương Chuyên viên
6 Trần Tuấn Anh Chuyên viên
7 Nguyễn Thị Nga Chuyên viên
8 Hồ Thị Linh Bang
9 Vũ Tiến Chức Nhân viên
10 Nguyễn Thị Trà Giang Nhân viên
11 Phan Thị Bích Ngọc Nhân viên
12 Nguyễn Văn Hoàng
13 Phan Ly Ly
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
Đak Đoa đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến với người đồng bào dân tộc thiểu số
BHXH huyện Đak Đoa tích cực tham gia các hoạt động trong tháng đền ơn đáp nghĩa
BHXH Đak Đoa quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2018
BHXH huyện Đak Đoa tổ chức gặp mặt đại lý thu quý II năm 2018
Đak Đoa: Phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT cho cán bộ công chức cấp xã