Bảo hiểm xã hội huyện Đăk Đoa

Địa chỉ: 285 Nguyễn Huệ - TT Đăk Đoa - huyện Đăk Đoa - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (059) 3831 244
Email: dakdao@bhxhgl.gov.vn
Giám đốc: Bà Phùng Thị Châu
PGĐ: Ông Trần Minh Kha

Tập thể viên chức BHXH huyện Đăk Đoa

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Đăk Đoa:

STT Họ tên Chức vụ
1 Phùng Thị Châu Giám đốc
2 Trần Minh Kha Phó giám đốc
3 Đoàn Thị Quý Phương Chuyên viên
4 Võ Đăng Xuyến Chuyên viên
5 Đinh Thị Xuân Phương Chuyên viên
6 Trần Tuấn Anh Chuyên viên
7 Hồ Thị Linh Bang
8 Vũ Tiến Chức Nhân viên
9 Nguyễn Hoàng Nhân viên
10 Nguyễn Thị Trà Giang Nhân viên
11 Phan Thị Bích Ngọc Nhân viên
12 Nguyễn Văn Hoàng
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
Huyện ủy Đak Đoa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình số 68-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW
BHXH huyện Đak Đoa phổ biến chính sách pháp luật BHXH, BHYT
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền
UBND huyện Đak Đoa chỉ đạo thực hiện liên thông các thủ tục hành chính
BHXH huyện Đak Đoa giao ban Đại lý thu