Bảo hiểm xã hội huyện Chư Prông

Địa chỉ: Trần Hưng Đạo - TT Chư Prông - huyện Chư Prông - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (059) 3843 110
Email: chuprong@bhxhgl.gov.vn
Ông Phạm Ngọc Tú
Giám đốc
Bà Nguyễn Lan Anh
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Chư Prông

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Chư Prông:

STT Họ tên Chức vụ
1 Phạm Ngọc Tú Giám đốc
2 Nguyễn Lan Anh Phó giám đốc
3 Nguyễn Gia Tự Chuyên viên
4 Trần Việt Trung Chuyên viên
5 Nguyễn Thị Ngần Cán sự
6 Võ Thị Khương Cán sự
7 Võ Minh Thiện Cán sự
8 Nguyễn Thị Lam Nhân viên
9 Trần Quang Hạnh Nhân viên
10 Nguyễn Thị Thu Thùy Nhân viên
11 Ngô Thị Hồng Ny Nhân viên
12 Nguyễn Văn Trí
13 Nguyễn Thị Huyền
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
Công tác rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động tại BHXH huyện Chư Prông
BHXH Chư Prông tổ chức đối thoại chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN
Chi đoàn BHXH huyện Chư Prông Đại hội nhiệm kỳ 2017-2019
Chi bộ BHXH huyện Chư Prông kết nạp đảng viên mới
Kiểm tra chi trả trợ cấp thất nghiệp