Bảo hiểm xã hội huyện Đức Cơ

Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3846 175
Email: ducco@bhxhgl.gov.vn
Ông Hồ Đức Hạnh
Giám đốc
Ông Nguyễn Văn Nhân
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Đức Cơ

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Đức Cơ:

STT Họ tên Chức vụ
1 Hồ Đức Hạnh Giám đốc
2 Nguyễn Văn Nhân Phó giám đốc
3 Trương Văn Anh Chuyên viên
4 Nguyễn Thị Phương Chuyên viên
5 Trần Thị Thúy Hằng Cán sự
6 Nguyễn Thị Hà Ly Cán sự
7 Lương Thị Hân Nhân viên
8 Phạm Thị Kim Quý Nhân viên
9 Nguyễn Đại Thắng Nhân viên
10 Nguyễn Quang Huy
11 Đinh Thị Diệu Thủy
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
Lãnh đạo BHXH huyện Đức Cơ thăm tặng quà bệnh nhân BHYT
BHXH Đức Cơ tặng quà cho đối tượng chính sách, người nghèo xã Ia Kriêng
BHXH huyện Đức Cơ chú trọng công tác phát triển đối tượng ngay từ đầu năm
Đức Cơ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH tự nguyện
Huyện ủy Đức Cơ ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của BCH TW Đảng