Bảo hiểm xã hội huyện Đức Cơ

Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3846 175
Email: ducco@bhxhgl.gov.vn
Ông Hồ Đức Hạnh
Phó giám đốc (phụ trách)
Ông Nguyễn Văn Nhân
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Đức Cơ

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Đức Cơ:

STT Họ tên Chức vụ
1 Hồ Đức Hạnh Giám đốc
2 Nguyễn Văn Nhân Phó giám đốc
3 Trương Văn Anh Chuyên viên
4 Nguyễn Thị Phương Chuyên viên
5 Trần Thị Thúy Hằng Cán sự
6 Nguyễn Thị Hà Ly Cán sự
7 Lương Thị Hân Nhân viên
8 Phạm Thị Kim Quý Nhân viên
9 Nguyễn Đại Thắng Nhân viên
10 Nguyễn Thị Thu Hiền Nhân viên
11 Nguyễn Quang Huy
12 Đinh Thị Diệu Thủy
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
BHXH tỉnh Gia Lai: Trao Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý
UBND huyện Đức Cơ chỉ đạo cấp thẻ BHYT năm 2018
Khánh thành trụ sở BHXH huyện Đức Cơ
Đức Cơ: Tăng cường công tác kiểm tra BHXH, BHYT, BHTN
Đức Cơ: Đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị