Bảo hiểm xã hội huyện Đức Cơ

Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3846 175
Email: ducco@bhxhgl.gov.vn
Ông Hồ Đức Hạnh
Giám đốc
Ông Nguyễn Văn Nhân
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Đức Cơ

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Đức Cơ:

STT Họ tên Chức vụ
1 Hồ Đức Hạnh Giám đốc
2 Nguyễn Văn Nhân Phó giám đốc
3 Trương Văn Anh Chuyên viên
4 Nguyễn Thị Phương Chuyên viên
5 Trần Thị Thúy Hằng Cán sự
6 Nguyễn Thị Hà Ly Cán sự
7 Lương Thị Hân Nhân viên
8 Phạm Thị Kim Quý Nhân viên
9 Nguyễn Đại Thắng Nhân viên
10 Nguyễn Quang Huy
11 Đinh Thị Diệu Thủy
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
UBND huyện Đức Cơ chỉ đạo về việc rà soát dữ liệu thành viên hộ gia đình tham gia BHYT
Đức Cơ: Đối thoại chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình
Giám đốc BHXH tỉnh làm việc tại BHXH huyện Đức Cơ
UBND huyện Đức Cơ chỉ đạo tăng cường thực hiện BHYT học sinh
BHXH huyện Đức Cơ đào tạo Đại lý thu BHXH, BHYT