Bảo hiểm xã hội huyện Đức Cơ

Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3846 175
Email: ducco@bhxhgl.gov.vn
Ông Hồ Đức Hạnh
Phó giám đốc (phụ trách)
Ông Nguyễn Văn Nhân
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Đức Cơ

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Đức Cơ:

STT Họ tên Chức vụ
1 Hồ Đức Hạnh Giám đốc
2 Nguyễn Văn Nhân Phó giám đốc
3 Trương Văn Anh Chuyên viên
4 Nguyễn Thị Phương Chuyên viên
5 Trần Thị Thúy Hằng Cán sự
6 Nguyễn Thị Hà Ly Cán sự
7 Lương Thị Hân Nhân viên
8 Phạm Thị Kim Quý Nhân viên
9 Nguyễn Đại Thắng Nhân viên
10 Nguyễn Thị Thu Hiền Nhân viên
11 Nguyễn Quang Huy
12 Đinh Thị Diệu Thủy
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
Kiểm tra công tác PCCC BHXH huyện Đức Cơ
BHXH huyện Đức Cơ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2017
Lãnh đạo BHXH tỉnh làm việc tại BHXH huyện Đức Cơ
Chi bộ Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đức Cơ kết nạp đảng viên mới
BHXH các huyện, thị xã tập huấn quy trình nghiệp vụ, giao dịch điện tử và bộ công cụ quản lý thu, sổ BHXH, thẻ BHYT