Bảo hiểm xã hội huyện Đức Cơ

Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3846 175
Email: ducco@bhxhgl.gov.vn
Ông Hồ Đức Hạnh
Giám đốc
Ông Nguyễn Văn Nhân
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Đức Cơ

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Đức Cơ:

STT Họ tên Chức vụ
1 Hồ Đức Hạnh Giám đốc
2 Nguyễn Văn Nhân Phó giám đốc
3 Trương Văn Anh Chuyên viên
4 Nguyễn Thị Phương Chuyên viên
5 Trần Thị Thúy Hằng Cán sự
6 Nguyễn Thị Hà Ly Cán sự
7 Lương Thị Hân Nhân viên
8 Phạm Thị Kim Quý Nhân viên
9 Nguyễn Đại Thắng Nhân viên
10 Nguyễn Quang Huy
11 Đinh Thị Diệu Thủy
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
Đức Cơ: Phổ biến chính sách BHXH, BHYT cho lực lượng tuyên truyền miệng tại cơ sở
BHXH huyện Đức Cơ gặp mặt đại lý thu BHXH, BHYT
Tăng cường công tác kiểm tra trên địa bàn huyện Đức Cơ
BHXH huyện Đức Cơ: Tăng cường công tác kiểm tra
BHXH Đức Cơ đánh giá công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình