Bảo hiểm xã hội huyện Đức Cơ

Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3846 175
Email: ducco@bhxhgl.gov.vn
Ông Hồ Đức Hạnh
Giám đốc
Ông Nguyễn Văn Nhân
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Đức Cơ

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Đức Cơ:

STT Họ tên Chức vụ
1 Hồ Đức Hạnh Giám đốc
2 Nguyễn Văn Nhân Phó giám đốc
3 Trương Văn Anh Chuyên viên
4 Nguyễn Thị Phương Chuyên viên
5 Trần Thị Thúy Hằng Cán sự
6 Nguyễn Thị Hà Ly Cán sự
7 Lương Thị Hân Nhân viên
8 Phạm Thị Kim Quý Nhân viên
9 Nguyễn Đại Thắng Nhân viên
10 Nguyễn Quang Huy
11 Đinh Thị Diệu Thủy
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
Đức Cơ hỗ trợ mua BHYT cho người dân tộc thiểu số
Chi bộ Lao động – Xã hội huyện Đức Cơ kết nạp Đảng viên mới
Lãnh đạo BHXH tỉnh làm việc tại BHXH huyện Đức Cơ
BHXH huyện Đức Cơ với công tác KCB BHYT quý 1 năm 2019
BHXH huyện Đức Cơ tập huấn công tác hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT