Bảo hiểm xã hội huyện Chư Păh

Địa chỉ:
Điện thoại:
Email: chupuh@bhxhgl.gov.vn
Ông Nguyễn Tiến Trường
Giám đốc
Ông Trần Thế Cường
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Chư Păh

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Chư Păh:

STT Họ tên Chức vụ
1 Nguyễn Tiến Trường Giám đốc
2 Trần Thế Cường Phó giám đốc
3 Lê Thái Nguyên Chuyên viên
4 Phan Ngọc Lê Chuyên viên
5 Đinh Thị Giang Chuyên viên
6 Nguyễn Nữ Vi Chuyên viên
7 Phạm Thị Liễu Cán sự
8 Hoàng Thị Yên Cán sự
9 Lê Thị Thương Nhân viên
10 Nguyễn Thị Thu Thủy Nhân viên
11 Phạm Văn Phương
12 Đoàn Thị Thơm
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
BHXH Chư Păh: Đánh giá công tác phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy
UBND huyện Chư Păh: Chỉ đạo tăng cường thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn huyện
Kiểm tra công tác Phòng cháy chữa cháy tại BHXH huyện Chư Păh
Giám đốc BHXH tỉnh làm việc BHXH huyện Chư Păh
Lãnh đạo UBND huyện Chư Păh làm việc với Bảo hiểm xã hội huyện