Bảo hiểm xã hội huyện Chư Păh

Địa chỉ:
Điện thoại:
Email: chupuh@bhxhgl.gov.vn
Ông Nguyễn Tiến Trường
Giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Chư Păh

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Chư Păh:

STT Họ tên Chức vụ
1 Nguyễn Tiến Trường Giám đốc
2 Lê Thái Nguyên Chuyên viên
3 Phan Ngọc Lê Chuyên viên
4 Đinh Thị Giang Chuyên viên
5 Nguyễn Nữ Vi Chuyên viên
6 Phạm Thị Liễu Cán sự
7 Hoàng Thị Yên Cán sự
8 Lê Thị Thương Nhân viên
9 Nguyễn Thị Thu Thủy Nhân viên
10 Phạm Văn Phương
11 Đoàn Thị Thơm
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
BHXH huyện Chư Păh tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy
BHXH Chư Pah thăm, tặng quà bệnh nhân BHYT
BHXH huyện Chư Pah thăm và tặng quà đối tượng chính sách
BHXH Chư Păh tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2018.
BHXH huyện Chư Păh triển khai nhiệm vụ năm 2019