Bảo hiểm xã hội huyện Chư Păh

Địa chỉ:
Điện thoại:
Email: chupuh@bhxhgl.gov.vn
Ông Nguyễn Tiến Trường
Giám đốc
Ông Trần Thế Cường
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Chư Păh

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Chư Păh:

STT Họ tên Chức vụ
1 Nguyễn Tiến Trường Giám đốc
2 Trần Thế Cường Phó giám đốc
3 Lê Thái Nguyên Chuyên viên
4 Phan Ngọc Lê Chuyên viên
5 Đinh Thị Giang Chuyên viên
6 Nguyễn Nữ Vi Chuyên viên
7 Phạm Thị Liễu Cán sự
8 Hoàng Thị Yên Cán sự
9 Lê Thị Thương Nhân viên
10 Nguyễn Thị Thu Thủy Nhân viên
11 Phạm Văn Phương
12 Đoàn Thị Thơm
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
BHXH Chư Păh: Thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH
Công đoàn cơ sở BHXH huyện Chư Păh đại hội lần thứ II
UBND huyện Chư Păh chỉ đạo triển khai giao dịch điện tử, cấp mã số BHXH cho người lao động
Giám đốc BHXH tỉnh làm việc tại BHXH huyện Chư Păh
Chư Păh: Đẩy mạnh công tác BHYT học sinh năm học 2017 – 2018