Bảo hiểm xã hội huyện Chư Păh

Địa chỉ:
Điện thoại:
Email: chupuh@bhxhgl.gov.vn
Ông Nguyễn Tiến Trường
Giám đốc
Ông Trần Thế Cường
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Chư Păh

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Chư Păh:

STT Họ tên Chức vụ
1 Nguyễn Tiến Trường Giám đốc
2 Trần Thế Cường Phó giám đốc
3 Lê Thái Nguyên Chuyên viên
4 Phan Ngọc Lê Chuyên viên
5 Đinh Thị Giang Chuyên viên
6 Nguyễn Nữ Vi Chuyên viên
7 Phạm Thị Liễu Cán sự
8 Hoàng Thị Yên Cán sự
9 Lê Thị Thương Nhân viên
10 Nguyễn Thị Thu Thủy Nhân viên
11 Phạm Văn Phương
12 Đoàn Thị Thơm
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
BHXH Chư Păh tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2018
BHXH Chư pah ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT năm 2018
BHXH Chư Păh: Hoàn thành việc bàn giao sổ BHXH cho người lao động
Chư Păh: Giao ban công tác khám chữa bệnh BHYT năm 2017
BHXH huyện Chư Pah đánh giá kết quả hoạt động đại lý thu