Bảo hiểm xã hội huyện Chư Păh

Địa chỉ:
Điện thoại:
Email: chupuh@bhxhgl.gov.vn
Ông Nguyễn Tiến Trường
Giám đốc
Ông Trần Thế Cường
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Chư Păh

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Chư Păh:

STT Họ tên Chức vụ
1 Nguyễn Tiến Trường Giám đốc
2 Trần Thế Cường Phó giám đốc
3 Lê Thái Nguyên Chuyên viên
4 Phan Ngọc Lê Chuyên viên
5 Đinh Thị Giang Chuyên viên
6 Nguyễn Nữ Vi Chuyên viên
7 Phạm Thị Liễu Cán sự
8 Hoàng Thị Yên Cán sự
9 Lê Thị Thương Nhân viên
10 Nguyễn Thị Thu Thủy Nhân viên
11 Phạm Văn Phương
12 Đoàn Thị Thơm
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
BHXH huyện Chư Păh: Kiểm tra công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH
BHXH huyện Chư Păh: Ký Kế hoạch liên tịch năm 2018
BHXH huyện Chư Păh triển khai nhiệm quý II năm 2018
BHXH huyện Chư Păh thăm và tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp Tết nguyên đán
Lãnh đạo BHXH tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018