Bảo hiểm xã hội huyện Chư Păh

Địa chỉ:
Điện thoại:
Email: chupuh@bhxhgl.gov.vn
Ông Nguyễn Tiến Trường
Giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Chư Păh

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Chư Păh:

STT Họ tên Chức vụ
1 Nguyễn Tiến Trường Giám đốc
2 Lê Thái Nguyên Chuyên viên
3 Phan Ngọc Lê Chuyên viên
4 Đinh Thị Giang Chuyên viên
5 Nguyễn Nữ Vi Chuyên viên
6 Phạm Thị Liễu Cán sự
7 Hoàng Thị Yên Cán sự
8 Lê Thị Thương Nhân viên
9 Nguyễn Thị Thu Thủy Nhân viên
10 Phạm Văn Phương
11 Đoàn Thị Thơm
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
Chư Pah: Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện
Công tác chi trả lương hưu qua thẻ ATM
Tập huấn công tác thu BHYT hộ gia đình và hướng dẫn công tác lập danh sách và cấp thẻ BHYT
Kiểm tra công tác chi trả tại Bưu điện
UBND Chư Păh tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp về chính sách BHXH, BHYT