Bảo hiểm xã hội huyện Chư Păh

Địa chỉ:
Điện thoại:
Email: chupuh@bhxhgl.gov.vn
Ông Nguyễn Tiến Trường
Giám đốc
Ông Trần Thế Cường
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Chư Păh

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Chư Păh:

STT Họ tên Chức vụ
1 Nguyễn Tiến Trường Giám đốc
2 Trần Thế Cường Phó giám đốc
3 Lê Thái Nguyên Chuyên viên
4 Phan Ngọc Lê Chuyên viên
5 Đinh Thị Giang Chuyên viên
6 Nguyễn Nữ Vi Chuyên viên
7 Phạm Thị Liễu Cán sự
8 Hoàng Thị Yên Cán sự
9 Lê Thị Thương Nhân viên
10 Nguyễn Thị Thu Thủy Nhân viên
11 Phạm Văn Phương
12 Đoàn Thị Thơm
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
Chư Păh đối thoại chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình
BHXH huyện Chư Pah: Tập huấn nghiệp vụ đại lý thu
BHXH huyện Chư Pah đẩy mạnh công tác kiểm tra
BHXH huyện Chư Pah: Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC
UBND huyện Chư Păh chỉ đạo công tác cấp thẻ BHYT cho đối tượng