Bảo hiểm xã hội huyện Chư Pưh

Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa huyện Chư Pưh tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (059) 3850 007
Email: chupuh@bhxhgl.gov.vn
Bà Ngô Thị Hiền
Giám đốc
Ông Nguyễn Cao Cường
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Chư Pưh

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Chư Pưh:

STT Họ tên Chức vụ
1 Ngô Thị Hiền Giám đốc
2 Nguyễn Cao Cường Phó giám đốc
3 Hoàng Văn Hưng Chuyên viên
4 Hà Thị Điệp
5 Vương Thị Quỳnh Trang Nhân viên
6 Trần Quang Nhân viên
7 Nguyễn Thị Lan Phương Nhân viên
8 Nguyễn Tuấn Anh Nhân viên
9 Nguyễn Thị Thanh
10 Nguyễn Bá Thành
11 Ngô Thị Nhung
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
UBND huyện Chư Pưh chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 77/2017/NQ – HĐND của HĐND tỉnh
BHXH huyện Chư Pưh ký hợp đồng KCB BHYT năm 2018 với Trung tâm y tế huyện
Cụm thi đua số 2 triển khai Hội nghị tổng kết thi đua khen thưởng năm 2017
BHXH Chư Pưh đánh giá kết quả hoạt động của đại lý thu năm 2017
UBND huyện Chư Pưh chỉ đạo cấp thẻ BHYT năm 2018