Bảo hiểm xã hội huyện Chư Pưh

Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa huyện Chư Pưh tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (059) 3850 007
Email: chupuh@bhxhgl.gov.vn
Bà Ngô Thị Hiền
Giám đốc
Ông Nguyễn Cao Cường
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Chư Pưh

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Chư Pưh:

STT Họ tên Chức vụ
1 Ngô Thị Hiền Giám đốc
2 Nguyễn Cao Cường Phó giám đốc
3 Hoàng Văn Hưng Chuyên viên
4 Hà Thị Điệp
5 Vương Thị Quỳnh Trang Nhân viên
6 Trần Quang Nhân viên
7 Nguyễn Thị Lan Phương Nhân viên
8 Nguyễn Tuấn Anh Nhân viên
9 Nguyễn Thị Thanh
10 Nguyễn Bá Thành
11 Ngô Thị Nhung
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
BHXH huyện Chư Pưh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
BHXH huyện Chư Pưh tham gia đoàn kiểm tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn
BHXH huyện Chư Pưh hoàn thành công tác cấp thẻ theo quyết định 582/QĐ- TTG
Đại hội chi đoàn Chi cục Thuế- BHXH khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2019
Chư Pưh tổ chức thực hiện Chỉ thị số 34/CT – TTg của Thủ tướng Chính phủ