Bảo hiểm xã hội huyện Chư Pưh

Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa huyện Chư Pưh tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (059) 3850 007
Email: chupuh@bhxhgl.gov.vn
Bà Ngô Thị Hiền
Giám đốc
Ông Nguyễn Cao Cường
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Chư Pưh

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Chư Pưh:

STT Họ tên Chức vụ
1 Ngô Thị Hiền Giám đốc
2 Nguyễn Cao Cường Phó giám đốc
3 Hoàng Văn Hưng Chuyên viên
4 Hà Thị Điệp
5 Vương Thị Quỳnh Trang Nhân viên
6 Trần Quang Nhân viên
7 Nguyễn Thị Lan Phương Nhân viên
8 Nguyễn Tuấn Anh Nhân viên
9 Nguyễn Thị Thanh
10 Nguyễn Bá Thành
11 Ngô Thị Nhung
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
Công đoàn cơ sở BHXH huyện Chư Pưh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2022
Giám đốc BHXH tỉnh làm việc tại BHXH huyện Chư Pưh
Chư Pưh: Phổ biến chính sách BHXH, BHYT cho lực lượng tuyên truyền miệng
BHXH huyện Chư Pưh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
BHXH huyện Chư Pưh tham gia đoàn kiểm tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn