Bảo hiểm xã hội huyện Krông Pa

Địa chỉ: 02 Quang Trung - thị trấn Phú Túc - huyện Krông Pa - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3853 202
Email: krongpa@bhxhgl.gov.vn
Ông Nguyễn Mậu Thiền
Phó giám đốc(PT)
Ông Nguyễn Thanh Xuân
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Krông Pa

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Krông Pa:

STT Họ tên Chức vụ
1 Nguyễn Mậu Thiền Giám đốc
2 Nguyễn Thanh Xuân Phó giám đốc
3 Đặng Thái Sơn Chuyên viên
4 Phạm Văn Tiên Chuyên viên
5 Trần Thị Chỉnh Chuyên viên
6 Nguyễn Thị Hồng Thủy Nhân viên
7 Hoàng Thị Nga Nhân viên
8 Tôn Thất Chánh Nhân viên
9 Nguyễn Thị Thủy Nhân viên
10 Lê Đức Nam Nhân viên
11 Lê Văn Pháp
12 Phạm Thị Định
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
Cụm thi đua số 04 sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm 2017
UBND huyện Krông Pa ban hành Kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH
UBND huyện Krông Pa chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn
Krông Pa: Cấp thẻ BHYT theo Quyết định 582 của Thủ tướng Chính phủ
Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai làm việc tại BHXH Krông Pa