Bảo hiểm xã hội huyện Krông Pa

Địa chỉ: 02 Quang Trung - thị trấn Phú Túc - huyện Krông Pa - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3853 202
Email: krongpa@bhxhgl.gov.vn
Ông Nguyễn Mậu Thiền
Phó giám đốc(PT)
Ông Nguyễn Thanh Xuân
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Krông Pa

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Krông Pa:

STT Họ tên Chức vụ
1 Nguyễn Mậu Thiền Giám đốc
2 Nguyễn Thanh Xuân Phó giám đốc
3 Đặng Thái Sơn Chuyên viên
4 Phạm Văn Tiên Chuyên viên
5 Trần Thị Chỉnh Chuyên viên
6 Nguyễn Thị Hồng Thủy Nhân viên
7 Hoàng Thị Nga Nhân viên
8 Tôn Thất Chánh Nhân viên
9 Nguyễn Thị Thủy Nhân viên
10 Lê Đức Nam Nhân viên
11 Lê Văn Pháp
12 Phạm Thị Định
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
BHXH Krông Pa: Đối thoại chính sách BHXH, BHYT với đoàn viên thanh niên
BHXH tỉnh kiểm tra tại BHXH huyện Krông Pa
BHXH huyện Krông Pa chung tay xây dựng nông thôn mới
Krông Pa: Tập huấn công tác thu BHXH, BHYT, BHTN và cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH.
UBND huyện Krông Pa chỉ đạo thực hiện giao dịch điện tử BHXH, BHYT, BHTN; cấp mã số BHXH cho người lao động