Bảo hiểm xã hội huyện Krông Pa

Địa chỉ: 02 Quang Trung - thị trấn Phú Túc - huyện Krông Pa - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3853 202
Email: krongpa@bhxhgl.gov.vn
Ông Nguyễn Mậu Thiền
Phó giám đốc(PT)
Ông Nguyễn Thanh Xuân
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Krông Pa

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Krông Pa:

STT Họ tên Chức vụ
1 Nguyễn Mậu Thiền Giám đốc
2 Nguyễn Thanh Xuân Phó giám đốc
3 Đặng Thái Sơn Chuyên viên
4 Phạm Văn Tiên Chuyên viên
5 Trần Thị Chỉnh Chuyên viên
6 Nguyễn Thị Hồng Thủy Nhân viên
7 Hoàng Thị Nga Nhân viên
8 Tôn Thất Chánh Nhân viên
9 Nguyễn Thị Thủy Nhân viên
10 Lê Đức Nam Nhân viên
11 Lê Văn Pháp
12 Phạm Thị Định
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại BHXH huyện Krông Pa
BHXH huyện Krông Pa: Hoàn thành công tác kiểm tra năm 2017
Đại hội Công đoàn cơ sở Lao động – BHXH huyện Krông Pa nhiệm kỳ 2017 – 2022
Krông Pa: đẩy mạnh công tác lập danh sách cấp thẻ BHYT cho đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ mức đóng
Krông Pa: Chỉ đạo cấp công tác cấp thẻ BHYT năm 2018 cho đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ mức đóng.