Bảo hiểm xã hội huyện Kbang

Địa chỉ: 02 Trần Hưng Đạo - huyện KBang - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3834 313
Email: kbang@bhxhgl.gov.vn
Ông Hồ Thanh Giản
Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Nga
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Kbang

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Kbang:

STT Họ tên Chức vụ
1 Hồ Thanh Giản Giám đốc
2 Nguyễn Thị Nga Phó giám đốc
3 Nguyễn Minh Tuấn Chuyên viên
4 Nguyễn Hồng Thái Chuyên viên
5 Bùi Quốc Toàn Chuyên viên
6 Bùi Thị Khuyên Cán sự
7 Văn Quốc Thái
8 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nhân viên
9 Giang Thị Ngọc Oanh Nhân viên
10 Nguyễn Thị Xuân Hà
11 Nguyễn Văn Huyên
12 Phạm Thị Hằng
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
BHXH huyện Kbang hoàn thành việc bàn giao sổ BHXH và cấp đổi thẻ theo mã số BHXH
BHXH huyện Kbang chú trọng công tác tuyên truyền, giải quyết cách chế độ cho người tham gia
Uỷ ban Kiểm tra huyện ủy Kbang kiểm tra, giám sát Chi bộ BHXH
Giám đốc BHXH tỉnh làm việc tại BHXH huyện Kbang
BHXH huyện Kbang chú trọng công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT