Bảo hiểm xã hội huyện Kbang

Địa chỉ: 02 Trần Hưng Đạo - huyện KBang - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3834 313
Email: kbang@bhxhgl.gov.vn
Ông Hồ Thanh Giản
Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Nga
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Kbang

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Kbang:

STT Họ tên Chức vụ
1 Hồ Thanh Giản Giám đốc
2 Nguyễn Thị Nga Phó giám đốc
3 Nguyễn Minh Tuấn Chuyên viên
4 Nguyễn Hồng Thái Chuyên viên
5 Bùi Quốc Toàn Chuyên viên
6 Bùi Thị Khuyên Cán sự
7 Văn Quốc Thái
8 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nhân viên
9 Giang Thị Ngọc Oanh Nhân viên
10 Nguyễn Thị Xuân Hà
11 Nguyễn Văn Huyên
12 Phạm Thị Hằng
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
Hiệu quả từ công tác phối hợp tuyên truyền tại Kbang
BHXH huyện Kbang tổ chức Hội nghị tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện
Huyện ủy Kbang ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình số 68-Ctr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai
BHXH Kbang tổ chức Hội nghị tập huấn hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ gia đình
UBND huyện Kbang chỉ đạo hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình tham gia BHYT