Bảo hiểm xã hội huyện Kbang

Địa chỉ: 02 Trần Hưng Đạo - huyện KBang - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3834 313
Email: kbang@bhxhgl.gov.vn
Ông Hồ Thanh Giản
Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Nga
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Kbang

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Kbang:

STT Họ tên Chức vụ
1 Hồ Thanh Giản Giám đốc
2 Nguyễn Thị Nga Phó giám đốc
3 Nguyễn Minh Tuấn Chuyên viên
4 Nguyễn Hồng Thái Chuyên viên
5 Bùi Quốc Toàn Chuyên viên
6 Bùi Thị Khuyên Cán sự
7 Văn Quốc Thái
8 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nhân viên
9 Giang Thị Ngọc Oanh Nhân viên
10 Nguyễn Thị Xuân Hà
11 Nguyễn Văn Huyên
12 Phạm Thị Hằng
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn huyện Kbang
BHXH Kbang: Tăng cường giám sát công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH
BHXH Kbang. Đào tạo nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT
BHXH huyện Kbang: Chú trọng công tác giúp đỡ hộ nghèo phát triển kinh tế
Giám đốc BHXH tỉnh làm việc tại BHXH huyện Kbang