Bảo hiểm xã hội huyện Ia Pa

Địa chỉ: 02 Trần Phú - huyện Ia Pa - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3655 036
Email: iapa@bhxhgl.gov.vn
Ông Nguyễn Hữu Hạ
Giám đốc
Ông Lê Đức Tiến
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Ia Pa

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Ia Pa:

STT Họ tên Chức vụ
1 Nguyễn Hữu Hạ Giám đốc
2 Lê Đức Tiến Phó giám đốc
3 Nguyễn Thị Minh Quế Chuyên viên
4 Nguyễn Minh Cảnh Chuyên viên
5 Trần Thị Thu Thủy Chuyên viên
6 Hồ Tuấn Anh Nhân viên
7 Bùi Thị Thanh Tâm Nhân viên
8 Dương Thị Ngọc Oanh Nhân viên
9 Ngô Đình Đẩu Nhân viên
10 Bùi Minh Hoàng
11 Hoàng Thị Huyền
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
UBND huyện Ia Pa chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
BHXH huyện Ia Pa tập huấn giao dịch điện tử lĩnh vực cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi
UBND huyện Ia Pa chỉ đạo liên thông TTHC cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi
UBND huyện Ia Pa chỉ đạo công tác cấp thẻ BHYT năm 2018
Kiểm tra công tác thực hiện chính sách BHYT tại huyện Ia Pa