Bảo hiểm xã hội huyện Ia Pa

Địa chỉ: 02 Trần Phú - huyện Ia Pa - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3655 036
Email: iapa@bhxhgl.gov.vn
Ông Nguyễn Hữu Hạ
Giám đốc
Ông Lê Đức Tiến
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Ia Pa

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Ia Pa:

STT Họ tên Chức vụ
1 Nguyễn Hữu Hạ Giám đốc
2 Lê Đức Tiến Phó giám đốc
3 Nguyễn Thị Minh Quế Chuyên viên
4 Nguyễn Minh Cảnh Chuyên viên
5 Trần Thị Thu Thủy Chuyên viên
6 Hồ Tuấn Anh Nhân viên
7 Bùi Thị Thanh Tâm Nhân viên
8 Dương Thị Ngọc Oanh Nhân viên
9 Ngô Đình Đẩu Nhân viên
10 Hoàng Thị Huyền
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
UBND huyện Ia Pa chỉ đạo công tác thu BHXH, BHYT, BHTN cuối năm
Giám đốc BHXH tỉnh làm việc tại BHXH Ia Pa
Hội đồng nhân dân huyện Ia Pa giám sát tình hình KCB BHYT
Ia Pa: Giao ban công tác KCB BHYT quý 3/2018
Ủy ban nhân dân huyện Ia Pa chỉ đạo rà soát dữ liệu hộ gia đình