Bảo hiểm xã hội huyện Ia Pa

Địa chỉ: 02 Trần Phú - huyện Ia Pa - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3655 036
Email: iapa@bhxhgl.gov.vn
Ông Nguyễn Hữu Hạ
Giám đốc
Ông Hoàn Dũng Tiến
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Ia Pa

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Ia Pa:

STT Họ tên Chức vụ
1 Nguyễn Hữu Hạ Giám đốc
2 Hoàng Dũng Tiến Phó giám đốc
3 Nguyễn Thị Minh Quế Chuyên viên
4 Nguyễn Minh Cảnh Chuyên viên
5 Trần Thị Thu Thủy Chuyên viên
6 Hồ Tuấn Anh Nhân viên
7 Bùi Thị Thanh Tâm Nhân viên
8 Dương Thị Ngọc Oanh Nhân viên
9 Ngô Đình Đẩu Nhân viên
10 Bùi Minh Hoàng
11 Hoàng Thị Huyền
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
Lãnh đạo BHXH tỉnh làm việc tại BHXH huyện Ia Pa
Giám đốc BHXH tỉnh kiểm tra công vụ tại BHXH huyện Ia Pa
UBND huyện Ia Pa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Chi bộ BHXH huyện Ia Pa kết nạp đảng viên mới
Kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại BHXH huyện Ia Pa