Bảo hiểm xã hội huyện Ia Pa

Địa chỉ: 02 Trần Phú - huyện Ia Pa - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3655 036
Email: iapa@bhxhgl.gov.vn
Ông Nguyễn Hữu Hạ
Giám đốc
Ông Lê Đức Tiến
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Ia Pa

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Ia Pa:

STT Họ tên Chức vụ
1 Nguyễn Hữu Hạ Giám đốc
2 Lê Đức Tiến Phó giám đốc
3 Nguyễn Thị Minh Quế Chuyên viên
4 Nguyễn Minh Cảnh Chuyên viên
5 Trần Thị Thu Thủy Chuyên viên
6 Hồ Tuấn Anh Nhân viên
7 Bùi Thị Thanh Tâm Nhân viên
8 Dương Thị Ngọc Oanh Nhân viên
9 Ngô Đình Đẩu Nhân viên
10 Bùi Minh Hoàng
11 Hoàng Thị Huyền
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
BHXH huyện Ia Pa phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình
Chi đoàn BHXH Ia Pa tham gia hiến máu tình nguyện
Giám đốc BHXH tỉnh làm việc tại BHXH huyện Ia Pa
BHXH huyện Ia Pa triển khai công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT HGĐ năm 2018
BHXH huyện Ia Pa: Ký Kế hoạch liên tịch năm 2018