Bảo hiểm xã hội huyện Đăk Pơ

Địa chỉ: QL19 - xã DakPa - huyện Đăk Pơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (059) 3838 297
Email: bhxhdakpo@gmail.com
Bà Trần Thị Hồng Hạnh
Giám đốc
Ông Phạm Tuấn Ngọc
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Đăk Pơ

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Đăk Pơ:

STT Họ tên Chức vụ
1 Trần Thị Hồng Hạnh Giám đốc
2 Phạm Tuấn Ngọc Phó giám đốc
3 Trần Quang Huấn Cán sự
4 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Cán sự
5 Nguyễn Hoàng Nhân viên
6 Trần Thị Hồng Nhân viên
7 Trương Thị Mỹ Liên Nhân viên
8 Trần Quốc Đạt Nhân viên
9 Trần Thị Hồng Vân Nhân viên
10 Nguyễn Hồng Linh
11 Đoàn Thị Hoài Thanh
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
Đak Pơ: Đối thoại chính sách Bảo hiểm thất nghiệp
Đak Pơ: Đưa chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến với người dân
Huyện Đak Pơ tổ chức lớp bồi dưỡng lực lượng tuyên truyền miệng cơ sở
BHXH huyện Đak Pơ đối thoại trực tiếp về BHYT học sinh, sinh viên
BHXH huyện Đak Pơ: Tổ chức Hội nghị tập huấn, đào tạo nhân viên đại lý thu năm 2018