Bảo hiểm xã hội huyện Đăk Pơ

Địa chỉ: QL19 - xã DakPa - huyện Đăk Pơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (059) 3838 297
Email: bhxhdakpo@gmail.com
Bà Trần Thị Hồng Hạnh
Giám đốc
Ông Phạm Tuấn Ngọc
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Đăk Pơ

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Đăk Pơ:

STT Họ tên Chức vụ
1 Trần Thị Hồng Hạnh Giám đốc
2 Phạm Tuấn Ngọc Phó giám đốc
3 Trần Quang Huấn Cán sự
4 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Cán sự
5 Trần Thị Hồng Nhân viên
6 Trương Thị Mỹ Liên Nhân viên
7 Bùi Thị Mỹ Hạnh Nhân viên
8 Trần Quốc Đạt Nhân viên
9 Trần Thị Hồng Vân Nhân viên
10 Nguyễn Hồng Linh
11 Đoàn Thị Hoài Thanh
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
Đak Pơ đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện
Giám đốc BHXH tỉnh kiểm tra công vụ tại BHXH huyện Đak Pơ
BHXH huyện Đak Pơ tổ chức sinh hoạt chuyên môn về chính sách BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện
Tích cực triển khai Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ
Đak Pơ: Đối thoại chính sách Bảo hiểm thất nghiệp