Bảo hiểm xã hội huyện Đăk Pơ

Địa chỉ: QL19 - xã DakPa - huyện Đăk Pơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (059) 3838 297
Email: bhxhdakpo@gmail.com
Bà Trần Thị Hồng Hạnh
Giám đốc
Ông Phạm Tuấn Ngọc
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Đăk Pơ

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Đăk Pơ:

STT Họ tên Chức vụ
1 Trần Thị Hồng Hạnh Giám đốc
2 Phạm Tuấn Ngọc Phó giám đốc
3 Trần Quang Huấn Cán sự
4 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Cán sự
5 Nguyễn Hoàng Nhân viên
6 Trần Thị Hồng Nhân viên
7 Trương Thị Mỹ Liên Nhân viên
8 Trần Quốc Đạt Nhân viên
9 Trần Thị Hồng Vân Nhân viên
10 Nguyễn Hồng Linh
11 Đoàn Thị Hoài Thanh
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
Đak Pơ tuyên truyền Luật BHXH, BHYT tại Hội nghị báo cáo viên cấp huyện
Đak Pơ tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT, BHTN
BHXH huyện Đak Pơ khởi công xây nhà tình nghĩa
Nỗ lực trong công tác phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT
BHXH Đak Pơ: Đánh giá công tác chi trả và giao nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính