Bảo hiểm xã hội huyện Đăk Pơ

Địa chỉ: QL19 - xã DakPa - huyện Đăk Pơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (059) 3838 297
Email: bhxhdakpo@gmail.com
Bà Trần Thị Hồng Hạnh
Giám đốc
Ông Phạm Tuấn Ngọc
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Đăk Pơ

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Đăk Pơ:

STT Họ tên Chức vụ
1 Trần Thị Hồng Hạnh Giám đốc
2 Phạm Tuấn Ngọc Phó giám đốc
3 Trần Quang Huấn Cán sự
4 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Cán sự
5 Nguyễn Hoàng Nhân viên
6 Trần Thị Hồng Nhân viên
7 Trương Thị Mỹ Liên Nhân viên
8 Trần Quốc Đạt Nhân viên
9 Trần Thị Hồng Vân Nhân viên
10 Nguyễn Hồng Linh
11 Đoàn Thị Hoài Thanh
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
BHXH huyện Đak Pơ thăm và tặng quà gia đình chính sách nhân Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7
Giám sát công tác cung ứng, sử dụng thuốc phục vụ KCB BHYT tại huyện Đak Pơ
BHXH huyện Đak Pơ góp phần đảm bảo an sinh xã hội
Huyện Đak Pơ điều tra, rà soát và sửa đổi các thông tin sai trên thẻ BHYT
Kiểm tra tình hình chi trả trợ cấp thất nghiệp, BHYT, hỗ trợ học nghề tại huyện Đak Pơ