Bảo hiểm xã hội huyện Đăk Pơ

Địa chỉ: QL19 - xã DakPa - huyện Đăk Pơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (059) 3838 297
Email: bhxhdakpo@gmail.com
Bà Trần Thị Hồng Hạnh
Giám đốc
Ông Phạm Tuấn Ngọc
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Đăk Pơ

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Đăk Pơ:

STT Họ tên Chức vụ
1 Trần Thị Hồng Hạnh Giám đốc
2 Phạm Tuấn Ngọc Phó giám đốc
3 Trần Quang Huấn Cán sự
4 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Cán sự
5 Nguyễn Hoàng Nhân viên
6 Trần Thị Hồng Nhân viên
7 Trương Thị Mỹ Liên Nhân viên
8 Trần Quốc Đạt Nhân viên
9 Trần Thị Hồng Vân Nhân viên
10 Nguyễn Hồng Linh
11 Đoàn Thị Hoài Thanh
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
BHXH huyện Đak Pơ đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại cơ sở
Huyện Đak Pơ với công tác cấp thẻ BHYT năm 2018
BHXH huyện Đak Pơ đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHYT
Chi bộ Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Đak Pơ kết nạp đảng viên mới
Đak Pơ sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị