Bảo hiểm xã hội huyện Đăk Pơ

Địa chỉ: QL19 - xã DakPa - huyện Đăk Pơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (059) 3838 297
Email: bhxhdakpo@gmail.com
Bà Trần Thị Hồng Hạnh
Giám đốc
Ông Phạm Tuấn Ngọc
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Đăk Pơ

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Đăk Pơ:

STT Họ tên Chức vụ
1 Trần Thị Hồng Hạnh Giám đốc
2 Phạm Tuấn Ngọc Phó giám đốc
3 Trần Quang Huấn Cán sự
4 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Cán sự
5 Trần Thị Hồng Nhân viên
6 Trương Thị Mỹ Liên Nhân viên
7 Bùi Thị Mỹ Hạnh Nhân viên
8 Trần Quốc Đạt Nhân viên
9 Trần Thị Hồng Vân Nhân viên
10 Nguyễn Hồng Linh
11 Đoàn Thị Hoài Thanh
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
BHXH huyện Đăk Pơ thăm và tặng quà gia đình chính sách
BHXH huyện Đak Pơ thăm, tặng quà làng phụ trách
Hội LHPN huyện Đak Pơ với công tác phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia BHXH, BHYT
Cụm thi đua số 3 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018
Đak Pơ đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện