Bảo hiểm xã hội huyện Đăk Pơ

Địa chỉ: QL19 - xã DakPa - huyện Đăk Pơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (059) 3838 297
Email: bhxhdakpo@gmail.com
Bà Trần Thị Hồng Hạnh
Giám đốc
Ông Phạm Tuấn Ngọc
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Đăk Pơ

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Đăk Pơ:

STT Họ tên Chức vụ
1 Trần Thị Hồng Hạnh Giám đốc
2 Phạm Tuấn Ngọc Phó giám đốc
3 Trần Quang Huấn Cán sự
4 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Cán sự
5 Trần Thị Hồng Nhân viên
6 Trương Thị Mỹ Liên Nhân viên
7 Bùi Thị Mỹ Hạnh Nhân viên
8 Trần Quốc Đạt Nhân viên
9 Trần Thị Hồng Vân Nhân viên
10 Nguyễn Hồng Linh
11 Đoàn Thị Hoài Thanh
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
BHXH Đak Pơ làm việc với Bưu điện huyện
Đak Pơ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH tự nguyện
Đak Pơ: Đối thoại với nhân dân về chính sách bảo hiểm
BHXH huyện Đak Pơ phổ biến chính sách BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện
Kiểm tra công tác Phòng cháy chữa cháy tại Bảo hiểm xã hội huyện Đak Pơ