Bảo hiểm xã hội huyện Kông Chro

Địa chỉ: 07 Lê Hồng Phong - TT Kông Chro - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (059) 3835 358
Email: kongchro@bhxhgl.gov.vn
Ông Ngô Đình Sinh
Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Bình Hà
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Kông Chro

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Kông Chro:

STT Họ tên Chức vụ
1 Ngô Đình Sinh Giám đốc
2 Nguyễn Thị Bình Hà Phó giám đốc
3 Trần Thị Mỹ Hạnh Chuyên viên
4 Nguyễn Văn Mậu Chuyên viên
5 Trần Văn Hân Chuyên viên
6 Nguyễn Thị Hường Cán sự
7 Phan Thị Thanh Thúy
8 Lê Thị Hòa Nhân viên
9 Nguyễn Thanh Đó
10 Phạm Thị Phương Thảo
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
BHXH huyện Kông Chro tặng quà gia đình chính sách nhân dịp tết Nguyên đán
BHXH huyện Kông Chro: Hội nghị cán bộ viên chức 2019
BHXH huyện Kông Chro tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện
Kiểm tra công tác PCCC tại BHXH huyện Kông Chro
Giám đốc BHXH tỉnh kiểm tra công vụ tại BHXH huyện Kông Chro