Bảo hiểm xã hội huyện Kông Chro

Địa chỉ: 07 Lê Hồng Phong - TT Kông Chro - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (059) 3835 358
Email: kongchro@bhxhgl.gov.vn
Ông Ngô Đình Sinh
Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Bình Hà
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Kông Chro

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Kông Chro:

STT Họ tên Chức vụ
1 Ngô Đình Sinh Giám đốc
2 Nguyễn Thị Bình Hà Phó giám đốc
3 Trần Thị Mỹ Hạnh Chuyên viên
4 Nguyễn Văn Mậu Chuyên viên
5 Trần Văn Hân Chuyên viên
6 Nguyễn Thị Hường Cán sự
7 Phan Thị Thanh Thúy
8 Lê Thị Hòa Nhân viên
9 Nguyễn Thanh Đó
10 Phạm Thị Phương Thảo
Các tin đã đăng
< 1 2 3 4 5 > >>
BHXH Kông Chro đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình
UBND huyện Kông Chro chỉ đạo đẩy mạnh chi trả dịch vụ ASXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
Lãnh đạo BHXH tỉnh làm việc tại BHXH Huyện Kông Chro
Kông Chro mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện
Công tác KCB BHYT tại TTYT Kông Chro