Bảo hiểm xã hội huyện Kông Chro

Địa chỉ: 07 Lê Hồng Phong - TT Kông Chro - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (059) 3835 358
Email: kongchro@bhxhgl.gov.vn
Ông Ngô Đình Sinh
Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Bình Hà
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Kông Chro

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Kông Chro:

STT Họ tên Chức vụ
1 Ngô Đình Sinh Giám đốc
2 Nguyễn Thị Bình Hà Phó giám đốc
3 Trần Thị Mỹ Hạnh Chuyên viên
4 Nguyễn Văn Mậu Chuyên viên
5 Trần Văn Hân Chuyên viên
6 Nguyễn Thị Hường Cán sự
7 Phan Thị Thanh Thúy
8 Lê Thị Hòa Nhân viên
9 Nguyễn Thanh Đó
10 Phạm Thị Phương Thảo
Các tin đã đăng
<< < 2 3 4 5 6 > >>
Giám sát việc thực hiện chính sách BHYT tại huyện Kông Chro
Kông Chro: Nỗ lực thực hiện công tác BHYT học sinh năm học 2018-2019
Kông Chro: Tham mưu Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng
UBND huyện Kông Chro chỉ đạo tăng cường thực hiện BHYT học sinh năm học 2018-2019
Bổ nhiệm lại Phó giám đốc BHXH huyện Kông Chro