Bảo hiểm xã hội huyện Kông Chro

Địa chỉ: 07 Lê Hồng Phong - TT Kông Chro - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (059) 3835 358
Email: kongchro@bhxhgl.gov.vn
Ông Ngô Đình Sinh
Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Bình Hà
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Kông Chro

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Kông Chro:

STT Họ tên Chức vụ
1 Ngô Đình Sinh Giám đốc
2 Nguyễn Thị Bình Hà Phó giám đốc
3 Trần Thị Mỹ Hạnh Chuyên viên
4 Nguyễn Văn Mậu Chuyên viên
5 Trần Văn Hân Chuyên viên
6 Nguyễn Thị Hường Cán sự
7 Phan Thị Thanh Thúy
8 Lê Thị Hòa Nhân viên
9 Nguyễn Thanh Đó
10 Phạm Thị Phương Thảo
Các tin đã đăng
<< < 3 4 5 6 7 > >>
BHXH huyện Kông Chro đào tạo đại lý thu BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện
BHXH Kông Chro triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Chi bộ BHXH –Ngân hàng huyện Kông Chro kết nạp đảng viên mới
BHXH Kông Chro chú trọng đối thoại trực tiếp
Kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại BHXH huyện Kông Chro