Bảo hiểm xã hội thành phố Pleiku

Địa chỉ: 97 Phạm Văn Đồng - TP. Pleiku - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (059) 3821 344
Email:pleiku@bhxhgl.gov.vn
Ông Dương Kim Văn
Giám đốc
Bà Đặng Thị Hồng Ái
Phó giám đốc
Ông Nguyễn Thành Tân
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH thành phố Pleiku

3/ Danh sách viên chức của BHXH thành phố Pleiku:

STT Họ tên Chức vụ
1 Dương Kim Văn Giám đốc
2 Nguyễn Thành Tân Phó giám đốc
3 Đặng Thị Hồng Ái Phó giám đốc
4 Tô Văn Đạo Chuyên viên
5 Nguyễn Văn Thành Chuyên viên
6 Nguyễn Thị Kim Nga Chuyên viên
7 Thân Thị Thu Thủy Chuyên viên
8 Trần Thị Hà Chuyên viên
9 Phan Văn Học Chuyên viên
10 Lê Thị Ánh Tuyết Chuyên viên
11 Nguyễn Thị Hoa Phượng Chuyên viên
12 Mai Thị Thảo Chuyên viên
13 Nguyễn Thị Nga Chuyên viên
14 Nguyễn Thanh Sơn Chuyên viên
15 Trương Thị Thanh Hoa Chuyên viên
16 Đới Thị Hạ Chuyên viên
17 Trần Thị Mỹ Hạnh Chuyên viên
18 Bùi Thị Hoa Cán sự
19 Nguyễn Thị Lan Cán sự
20 Trần Thị Hồng Minh Cán sự
21 Nguyễn Thị Mộng Vân Cán sự
22 Phạm Nguyễn Việt Khôi Chuyên viên(CĐ)
23 Đặng Quốc Vinh Nhân viên
24 Đỗ Thị Nguyệt Minh Nhân viên
25 Lê Lan Thanh Nhân viên
26 Võ Thị Nguyệt Hà
27 Lê Thị Quỳnh Na
28 Ngô Thị Hoa
29 Trương Thị Thùy Dương
30 Lê Đình Hùng
31 Trần Thị Mai
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
UBND thành phố Pleiku chỉ đạo tăng cường phối hợp thực hiện chính sách BHYT
BHXH thành phố Pleiku: Tăng cường tuyên truyền đối thoại trực tiếp
Thành phố Pleiku tổ chức phổ biến pháp luật BHXH, BHYT
UBND thành phố Pleiku chỉ đạo thực hiện một số vấn đề về thực hiện BHYT
Chi bộ BHXH thành phố Pleiku công bố Quyết định chuyển đảng viên chính thức