Bảo hiểm xã hội huyện Phú Thiện

Địa chỉ: Khu phố 8 - TT Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (059) 3882 368
Email: phuthien@bhxhgl.gov.vn
Ông Phan Công Tịnh
Giám đốc
Ông Nguyễn Quốc Cường
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Phú Thiện

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Phú Thiện:

STT Họ tên Chức vụ
1 Phan Công Tịnh Giám đốc
2 Nguyễn Quốc Cường Phó giám đốc
3 Nguyễn Quang Du Chuyên viên
4 Trương Thị Hạnh Khâm Chuyên viên
5 Nguyễn Thị Bích Hồng Chuyên viên
6 Bùi Văn Sơn Nhân viên
7 Mai Thị Thu Hiền Nhân viên
8 Nguyễn Thị Thanh Trang Nhân viên
9 Trần Trung Hiếu Nhân viên
10 Ngô Thị Sơn
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
Công bố quyết định chuyển đảng chính thức
Lãnh đạo BHXH tỉnh làm việc tại BHXH huyện Phú Thiện
Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại BHXH huyện Phú Thiện
Phú Thiện cấp thẻ BHYT cho đối tượng dân tộc thiểu số theo Quyết định 582 của Thủ tướng Chính phủ
Giám đốc BHXH tỉnh kiểm tra công vụ tại BHXH huyện Phú Thiện