Bảo hiểm xã hội huyện Phú Thiện

Địa chỉ: Khu phố 8 - TT Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (059) 3882 368
Email: phuthien@bhxhgl.gov.vn
Ông Trần Quang
Phó giám đốc phụ trách
Ông Nguyễn Quốc Cường
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Phú Thiện

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Phú Thiện:

STT Họ tên Chức vụ
1 Nguyễn Quốc Cường Phó giám đốc
2 Trần Quang Phó giám đốc
3 Nguyễn Quang Du Chuyên viên
4 Trương Thị Hạnh Khâm Chuyên viên
5 Nguyễn Thị Bích Hồng Chuyên viên
6 Bùi Văn Sơn Nhân viên
7 Mai Thị Thu Hiền Nhân viên
8 Trần Trung Hiếu Nhân viên
9 Nguyễn Văn Đáng
10 Ngô Thị Sơn
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
BHXH Phú Thiện làm việc Bưu điện huyện
Lãnh đạo BHXH tỉnh làm việc tại BHXH huyện Phú Thiện
Cụm thi đua số 4 sơ kết công tác thi đua khen thưởng quý I năm 2019
Phú Thiện đối thoại tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện
Phú Thiện: Kiểm tra tình hình cấp thẻ BHYT năm 2019