Bảo hiểm xã hội huyện Phú Thiện

Địa chỉ: Khu phố 8 - TT Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (059) 3882 368
Email: phuthien@bhxhgl.gov.vn
Ông Trần Quang
Phó giám đốc phụ trách
Ông Nguyễn Quốc Cường
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Phú Thiện

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Phú Thiện:

STT Họ tên Chức vụ
1 Nguyễn Quốc Cường Phó giám đốc
2 Trần Quang Phó giám đốc
3 Nguyễn Quang Du Chuyên viên
4 Trương Thị Hạnh Khâm Chuyên viên
5 Nguyễn Thị Bích Hồng Chuyên viên
6 Bùi Văn Sơn Nhân viên
7 Mai Thị Thu Hiền Nhân viên
8 Nguyễn Thị Thanh Trang Nhân viên
9 Trần Trung Hiếu Nhân viên
10 Nguyễn Văn Đáng
11 Ngô Thị Sơn
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
BHXH huyện Phú Thiện nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ
Xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia khoa học, minh bạch
BHXH huyện Phú Thiện: Đánh giá công tác KCB BHYT quý I/2018
Giám đốc BHXH tỉnh làm việc tại BHXH huyện Phú Thiện
Phú Thiện hoàn thành công tác bàn giao sổ BHXH và cấp, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH