Bảo hiểm xã hội huyện Phú Thiện

Địa chỉ: Khu phố 8 - TT Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (059) 3882 368
Email: phuthien@bhxhgl.gov.vn
Ông Trần Quang
Phó giám đốc phụ trách
Ông Nguyễn Quốc Cường
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Phú Thiện

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Phú Thiện:

STT Họ tên Chức vụ
1 Nguyễn Quốc Cường Phó giám đốc
2 Trần Quang Phó giám đốc
3 Nguyễn Quang Du Chuyên viên
4 Trương Thị Hạnh Khâm Chuyên viên
5 Nguyễn Thị Bích Hồng Chuyên viên
6 Bùi Văn Sơn Nhân viên
7 Mai Thị Thu Hiền Nhân viên
8 Nguyễn Thị Thanh Trang Nhân viên
9 Trần Trung Hiếu Nhân viên
10 Nguyễn Văn Đáng
11 Ngô Thị Sơn
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
Cụm thi đua số 4 tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2017
BHXH Phú Thiện: cấp thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ mức đóng
BHXH Phú Thiện bàn giao xong sổ BHXH cho người lao động
UBND huyện Phú Thiện chỉ đạo công tác cấp thẻ BHYT năm 2018
BHXH huyện Phú Thiện nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017