Bảo hiểm xã hội huyện Phú Thiện

Địa chỉ: Khu phố 8 - TT Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (059) 3882 368
Email: phuthien@bhxhgl.gov.vn
Ông Phan Công Tịnh
Giám đốc
Ông Nguyễn Quốc Cường
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Phú Thiện

3/ Danh sách viên chức BHXH huyện Phú Thiện:

STT Họ tên Chức vụ
1 Phan Công Tịnh Giám đốc
2 Nguyễn Quốc Cường Phó giám đốc
3 Nguyễn Quang Du Chuyên viên
4 Trương Thị Hạnh Khâm Chuyên viên
5 Nguyễn Thị Bích Hồng Chuyên viên
6 Bùi Văn Sơn Nhân viên
7 Mai Thị Thu Hiền Nhân viên
8 Nguyễn Thị Thanh Trang Nhân viên
9 Trần Trung Hiếu Nhân viên
10 Nguyễn Văn Đáng
11 Ngô Thị Sơn
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
Phú Thiện: Giao ban công tác KCB BHYT 6 tháng đầu năm 2017
Phú Thiện: Đánh giá hoạt động đại lý thu 6 tháng đầu năm 2017
Mỹ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa
UBND huyện Phú Thiện ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Công bố quyết định chuyển đảng chính thức