Lịch công tác tuần
Sáng Chiều
Thứ 2
20-1
- 7h00: Chào cờ đầu tuần (GĐ, các PGĐ, VC khối VP. BHXH tỉnh)
- 8h00: Giám đốc chủ trì Họp cán bộ quản lý (Các PGĐ, trưởng các phòng nghiệp vụ dự), phòng họp giao ban
- 10h00: Giám đốc làm việc với Trưởng, phó phòng GĐ BHYT (Đ/c Khánh, Lợi cùng dự), phòng họp giao ban
- 15h00: Hội nghị tổng kết Ban liên lạc hưu trí ngành BHXH năm 2019 (thành phần dự theo giấy mời) HT lớn
Thứ 3
21-1
- 7h30: Ban Giám đốc dự lễ dâng hương Chủ tịch HCM tại Quảng Trường Đại Đoàn Kết Tp Pleiku và Nghĩa Trang liệt sỹ tỉnh (Đ/c Tuấn, Mạnh, Hoạt cùng dự) xe Hồng - Làm việc
Thứ 4
22-1
- Làm việc - 13h30: GĐ, các PGĐ gặp mặt toàn thể VC khối văn phòng quán triệt một số nội dung trước khi nghỉ Tết – HT lớn
Thứ 5
23-1
- NGHỈ TẾT ÂM LỊCH CANH TÝ 2020
- Trực cơ quan: Bảo vệ trực 24/24
- Lực lượng tự vệ phân công trực theo lịch đã duyệt.
- NGHỈ TẾT ÂM LỊCH CANH TÝ 2020
- Trực cơ quan: Bảo vệ trực 24/24
- Lực lượng tự vệ phân công trực theo lịch đã duyệt.
Thứ 6
24-1
- NGHỈ TẾT ÂM LỊCH CANH TÝ 2020
- Trực cơ quan: Bảo vệ trực 24/24
- Lực lượng tự vệ phân công trực theo lịch đã duyệt.
- NGHỈ TẾT ÂM LỊCH CANH TÝ 2020
- Trực cơ quan: Lãnh đạo và viên chức Văn phòng
- Lực lượng tự vệ phân công trực theo lịch đã duyệt.
Thứ 7
25-1
- CHÚC MỪNG NĂM MỚI – CANH TÝ 2020 - Trực lãnh đạo: PGĐ Đoàn Ngô
- Trực cơ quan: Lãnh đạo và 02 viên chức các phòng (Văn phòng, Quản lý thu)
- Trực lái xe: Trần Quang Hồng
- Lực lượng tự vệ phân công trực theo lịch đã duyệt.
- CHÚC MỪNG NĂM MỚI – CANH TÝ 2020
- Trực lãnh đạo: PGĐ Đoàn Ngô
- Trực cơ quan: Lãnh đạo và 02 viên chức phòng KHTC
- Trực lái xe: Trần Quang Hồng
- Lực lượng tự vệ phân công trực theo lịch đã duyệt.
Chủ nhật
26-1
- CHÚC MỪNG NĂM MỚI – CANH TÝ 2020
- Trực lãnh đạo: PGĐ Phạm Văn Thảo
- Trực cơ quan: Lãnh đạo và 02 viên chức phòng CĐ BHXH
- Trực lái xe: Lê Thanh Huy
- Lực lượng tự vệ phân công trực theo lịch đã duyệt.
- CHÚC MỪNG NĂM MỚI – CANH TÝ 2020
- Trực lãnh đạo: PGĐ Phạm Văn Thảo
- Trực cơ quan: Lãnh đạo và 02 viên chức phòng GĐ BHYT
- Trực lái xe: Lê Thanh Huy
- Lực lượng tự vệ phân công trực theo lịch đã duyệt.