Lịch công tác tuần
Sáng Chiều
Thứ 2
19-8
- 7h00: Chào cờ đầu tuần (GĐ, các PGĐ, VC khối VP. BHXH tỉnh)
- 8h00: PGĐ Ngô đi kiểm tra tại BHXH huyện Phú Thiện (Đ/c Đông-KT&TN; Tuấn, Phước-QLT cùng đi), xe Mitsubishi
- 14h00: Giám đốc dự làm việc với đoàn Thanh tra Chính phủ (các PGĐ; Trưởng, phó các phòng GĐBHYT, KHTC, TTKT; Lãnh đạo các phòng QLT, CST và VP cùng dự), phòng họp Giao ban
- 14h00: PGĐ Ngô đi kiểm tra tại BHXH huyện Chư Sê (Đ/c Đông-KT&TN; Tuấn, Phước-QLT cùng đi), xe Mitsubishi
Thứ 3
20-8
- 7h30: PGĐ Thảo dự Hội nghị do Đảng ủy khối tổ chức tại Pleiku Palace, xe Altis
- 8h00: Đ/c Lợi – TCCB dự tập huấn công tác Dân vận tại Pleiku Palace
- 9h00: PGĐ Ngô thông qua Kết luận kiểm tra tại BV Mắt Quốc tế Sài Gòn – Gia Lai (Tp đoàn kiểm tra cùng dự) tại đơn vị, xe BHXH Chư Sê
- Từ ngày 20 đến ngày 23/8/2019 Tổ công tác liên ngành của tỉnh đi kiểm tra các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN theo KH tại các đơn vị SDLĐ (Thành viên Tổ CTLN), xe Fortuner
- Làm việc
Thứ 4
21-8
- 8h00: PGĐ Ngô đi kiểm tra tại BHXH huyện Đức Cơ (Đ/c Đông-KT&TN; Tuấn, Phước-QLT cùng đi), xe BHXH Chư Prông
- 9h00: Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy làm việc với Thường trực Đảng ủy khối (Đ/c Lợi, Hòa-TCCB dự), tại phòng Giao ban
- Từ ngày 21 đến ngày 24/8/2019 Giám đốc đi dự Hội nghị về công tác Thanh tra - kiểm tra tại Tp HCM (Tp theo QĐ đi), xe Mitsubishi
- 14h00: PGĐ Ngô đi kiểm tra tại BHXH huyện Chư Prông (Đ/c Đông-KT&TN; Tuấn, Phước-QLT cùng đi), xe BHXH Chư Prông
- 14h00: PGĐ Khánh thông qua Kết luận kiểm tra tại BV Mắt Cao Nguyên (Tp đoàn kiểm tra cùng dự) tại đơn vị, xe BHXH Chư Sê
Thứ 5
22-8
- Làm việc - Làm việc
Thứ 6
23-8
- 8h00: PGĐ Ngô đi kiểm tra tại BHXH huyện Ia Grai (Đ/c Đông-KT&TN; Tuấn, Phước-QLT cùng đi), xe Altis - 14h00: PGĐ Ngô đi kiểm tra tại BHXH huyện Chư Păh (Đ/c Đông-KT&TN; Tuấn, Phước-QLT cùng đi), xe Altis
- 16h00: Vệ sinh cơ quan
Thứ 7
24-8
- Trực lãnh đạo: PGĐ Đoàn Ngô
- Các phòng làm việc theo phân công.
- Nghỉ
Chủ nhật
25-8
- Nghỉ - Nghỉ