Lịch công tác tuần
Sáng Chiều
Thứ 2
17-6
- 7h00: Chào cờ đầu tuần (GĐ, các PGĐ, VC khối VP. BHXH tỉnh)
- 8h00: PGĐ Ngô làm việc với Công ty CP Sông Đà 901 (Lãnh đạo phòng QLT, KT&TN cùng dự) phòng họp Giao ban
- 13h30: Họp Đảng ủy BHXH tỉnh, phòng họp giao ban
- 15h00: Phòng TCCB làm việc với lãnh đạo BHXH huyện Chư Păh.
Thứ 3
18-6
- 8h00: Làm việc với ĐU khối CCQ và DN tỉnh (ĐU BHXH tỉnh; Bí thư các chi bộ; Chủ tịch CĐ cơ sở; Bí thư Chi đoàn TN dự) phòng họp Giao ban - Làm việc
Thứ 4
19-6
- 8h00: PGĐ Thảo dự tiếp xúc cử tri tại huyện Chư Prông, xe Altis
- 8h00: PGĐ Khánh dự tiếp xúc cử tri tại huyện Chư Păh, xe Fortuner
- 14h00: Giám đốc làm việc với tập thể viên chức BHXH huyện Đức Cơ (Đ/c Tuấn, Hoạt, Khương cùng dự), xe Mitsubishi
- PGĐ Khánh đi công tác Hà Nội (Đ/c Cường – GĐBHYT cùng đi)
Thứ 5
20-6
- 8h00: PGĐ Thảo đi chúc mừng các cơ quan Báo chí nhân kỷ niệm 84 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, xe Altis
- 8h00: PGĐ Ngô làm việc với Công ty CP XD & QLSC Cầu đường Gia Lai (Lãnh đạo phòng QLT; KT&TN cùng dự) phòng họp Giao ban
- 13h30: Giám đốc chủ trì Hội nghị đánh giá QCPH giữa BHXH và Sở LĐTB&XH tỉnh (Thành phần dự theo KH) phòng họp Giao ban
Thứ 6
21-6
- 7h30: PGĐ Đoàn Ngô chủ trì Họp đánh giá công tác triển khai thực hiện Kế hoạch 1950/KH-BHXH về công tác rà soát, xử lý dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT (viên chức Phòng QLT; Phòng CNTT cùng dự, Phòng QLT chuẩn bị báo cáo), phòng họp giao ban. - Làm việc

- 16h00: Vệ sinh cơ quan.
Thứ 7
22-6
- Trực lãnh đạo PGĐ Phạm Văn Thảo
- 9h00: Trao khen thưởng quỹ khuyến học BHXH tỉnh (Mời BGĐ, các thành viên Hội đồng quỹ khuyến học BHXH tỉnh, đại diện Lãnh đạo BHXH các huyện, thị xã, thành phố dự) HT lớn
- Các phòng làm việc theo thông báo
- Nghỉ
Chủ nhật
23-6
- Nghỉ - Nghỉ