Lịch công tác tuần
Sáng Chiều
Thứ 2
20-8
- 7h00: Chào cờ đầu tuần (GĐ, các PGĐ, VC khối VP. BHXH tỉnh)
- 8h00: Làm việc với Đoàn công tác Ban Thực hiện chính sách BHYT về thẩm định quyết toán chi phí KCB BHYT năm 2017 tại phòng họp Giao ban (GĐ , PGĐ Khánh, KHTC, QLT, GĐBHYT, VP).
- Làm việc
Thứ 3
21-8
- Làm việc - Làm việc
Thứ 4
22-8
- 8h00: GĐ đi kiểm tra công trình trụ sở BHXH huyện Chư Prông (LĐ P.KHTC, GĐ BHXH Chư Prông, Cty Tấn Phong cùng đi). - Các phòng sinh hoạt nghiệp vụ
Thứ 5
23-8
- 8h00: HN đánh giá công tác BHXH, BHYT ngành giáo dục và đào tạo tại Hội trường lớn (Thành phần theo Kế hoạch).
- 8h00: Làm việc với Đoàn kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của Sở Nội vụ tại phòng họp Giao ban (GĐ, PGĐ Thảo, đ/c Lợi-TCCB, Nam-QLT, Giáp-CST, Đông-CNTT)
- 8h00: Khảo sát trước khi ký hợp đồng tại BV Mắt Cao Nguyên (PGĐ Khánh, đ/ Mau, Cường, Hoài, Vy - P.GĐBHYT), xe Fortune
- 14.00: Làm việc tại BV ĐHYDHAGL (Phòng GĐ BHYT)
Thứ 6
24-8
- 8h00: Dự HN tư vấn, đối thoại chính sách BHXH tại KS Khánh Linh (thành phần theo Giấy mời), xe Mitsubishi
8h00: PGĐ Khánh dự Lễ tuyên dương, khen thưởng, HN tổng kết ngành GD&ĐT năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 tại Hội trường 2/9
- 8h00: Công bố Quyết định Thanh tra tại phòng họp Giao ban.
- 13h30: Giao ban tuần (GĐ, PGĐ, Trưởng các phòng NV);
- 16h00: Vệ sinh cơ quan.
Thứ 7
25-8
- Trực lãnh đạo: PGĐ Phạm Văn Thảo
- Các phòng làm việc theo phân công.
- 9h00: Họp Ban quản lý đầu tư xây dựng BHXH tỉnh tại phòng họp Giao ban (Thành phần theo Giấy mời).
- Nghỉ
Chủ nhật
26-8
- Nghỉ - Nghỉ