Lịch công tác tuần
Sáng Chiều
Thứ 2
22-4
- 7h00: Chào cờ đầu tuần (GĐ, các PGĐ, VC khối VP. BHXH tỉnh)
- Giám đốc làm việc tại BHXH Kon Tum.
- 8h00: Đ/c Ngô – PGĐ dự chủ trì công bố Quyết định Thanh tra (Tp theo giấy mời) P. Giao ban
- 8h00: Đ/c Khánh – PGĐ đi kiểm tra công tác thực hiện chế độ BHYT tại TTYT Cao Su Mang Yang (Tp đi theo QĐ 111 ngày 17/4/2019) xe Fortuner
- Từ ngày 22 đến 26/4/2019 Đoàn Thanh tra đột xuất trên phần mềm TST đi thanh tra các đơn vị theo KH, xe Altis
- Từ ngày 22 – 26/4/2019 Đ/c Thảo – PGĐ dự tập huấn tại Trường Quân sự địa phương tỉnh.
- Từ ngày 22 – 26/4/2019 (Đ/c Hoạt, Khương) dự lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 4 tại Trường Chính trị tỉnh
- 14h00: Đ/c Ngô – PGĐ dự Hội nghị trực tuyến hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT do BHXH VN tổ chức tại điểm cầu Gia Lai (Tp theo KH dự), HT giao ban
Thứ 3
23-4
- 8h00: Đ/c Khánh – PGĐ làm việc với lãnh đạo Sở y tế, Sở Tài chính để thống nhất số liệu phân bổ kinh phí KCB năm 2019 trình UBND tỉnh phê duyệt (lãnh đạo P. GĐ BHYT cùng dự), phòng Giao ban
- 9h30: Giám đốc chủ trì làm việc thống nhất số liệu báo cáo C03 (PGĐ Khánh; Lãnh đạo phòng KHTC; QLT; CBQL và viên chức liên quan phòng GĐ BHYT cùng dự) phòng Giao ban
- 8h00: Đ/c Ngô – PGĐ tham gia cùng đoàn kiểm tra BTGTU về thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW tại huyện Chư Prông (lãnh đạo phòng QLT; viên chức GĐ BHYT của huyện cùng đi), xe Fortuner
- Từ ngày 23 đến 26/4/2019 Đoàn thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN đi thanh tra theo KH, xe BHXH Tp Pleiku
- 14h00: Giám đốc dự làm việc với C03 (PGĐ Khánh; Lãnh đạo phòng KHTC; QLT; CBQL và viên chức liên quan phòng GĐ BHYT cùng dự) phòng Giao ban
Thứ 4
24-4
- 8h00: Đ/c Khánh – PGĐ đi kiểm tra công tác thực hiện chế độ BHYT tại TTYT huyện Chư Sê (Tp đi theo QĐ 111 ngày 17/4/2019) xe Mitsubishi - Các phòng sinh hoạt nghiệp vụ
Thứ 5
25-4
- 8h00: Giám đốc dự làm việc tại Đoàn ĐBQH tỉnh, số 07 Trần Hưng Đạo, xe Mitsubishi
- 8h00: Đ/c Ngô – PGĐ tham gia cùng đoàn kiểm tra BTGTU về thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW tại huyện K’Bang (lãnh đạo phòng QLT; viên chức GĐ BHYT của huyện cùng đi), xe Fortuner
- 8h00: Đ/c Khánh – PGĐ đi kiểm tra công tác thực hiện chế độ BHYT tại TTYT Tp Pleiku (Tp đi theo QĐ 111 ngày 17/4/2019) xe BHXH Tp Pleiku
- Làm việc
Thứ 6
26-4
- 8h00: Đ/c Khánh – PGĐ đi kiểm tra công tác thực hiện chế độ BHYT tại BV Nhi tỉnh Gia Lai (Tp đi theo QĐ 111 ngày 17/4/2019) xe Fortuner - 13h30: Giám đốc dự làm việc với đoàn kiểm tra BTGTU về thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW (PGĐ Ngô; lãnh đạo các phòng QLT; KT&TN; GĐ BHYT; TTKT và VP cùng dự), phòng Giao ban
- 16h00: Vệ sinh cơ quan.
Thứ 7
27-4
- Trực lãnh đạo: PGĐ Phạm Văn Thảo
- Các phòng làm việc theo phân công.
- Nghỉ
Chủ nhật
28-4
- Nghỉ - Nghỉ