Lịch công tác tuần
Sáng Chiều
Thứ 2
14-8
-7h00: Chào cờ đầu tuần (GĐ, các PGĐ, CCVC khối VP BHXH tỉnh)
-8h00: Giám đốc nghe báo cáo số liệu quyết toán quý 2/2017 của toàn hệ thống (lãnh đạo các phòng: KHTC, GĐBHYT và VP dự) P. giao ban.
-14h00: Giám đốc đi kiểm tra công vụ tại BHXH Đức Cơ (lãnh đạo phòng: KHTC, TCCB, QLT, CĐBHXH và VP đi) xe Misubisi
Thứ 3
15-8
-8h00: Giám đốc làm việc với tập thể viên chức BHXH huyện Đăk Đoa (Lãnh đạo các phòng: KHTC, QLT, TN&TKQTTHC, CĐBHXH và VP cùng đi) xe Misubishi -14h00: Họp ban tổ chức Hội thi Tuyên truyền 2017 (các đ/c theo QĐ BTC, Ban giám khảo đã ký dự; Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN dự) P. giao ban.
Thứ 4
16-8
-8h00: Giám đốc, PGĐ Ngô làm việc với Viện Khoa học BHXH Việt Nam (các đ/c thành viên tổ xây dựng đề án theo quyết định đã ký cùng dự)P. giao ban - 14h00: Đảng ủy làm việc với tập thể viên chức phòng GĐBHYT theo Kế hoạch củng cố hoạt động của phòng năm 2017 (Các đ/c trong Đảng ủy, Trưởng các phòng nghiệp vụ dự) P. giao ban.
- Các phòng sinh hoạt nghiệp vụ
Thứ 5
17-8
7h30: Giám đốc chủ trì Hội nghị tập huấn Quy trình Thu, giao dịch điện tử và bộ công cụ QLT, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, công tác trả sổ BHXH cho người lao động (T/P theo kế hoạch đã được phê duyệt) 02 ngày tại H. trường lớn -13h00: PGĐ Khánh dự họp Hội đồng GĐYK
Thứ 6
18-8
- 8h00: PGĐ Thảo kiểm tra công vụ tại phòng GĐBHYT (Đ/c Lợi, Khương, Nam – VP Thực hiện) - Làm việc
-16h00: Vệ sinh cơ quan.
Thứ 7
19-8
-6h00: Giám đốc và PGĐ Thảo, PGĐ Khánh đi kiểm tra tiến độ xây dựng trụ sở BHXH huyện Kbang (Đ/c Danh – KHTC, Mạnh, Hoạt cùng đi) xe Misubishi
- Trực lãnh đạo: PGĐ Ngô;
- Các phòng làm việc theo sự phân công.
- Nghỉ
Chủ nhật
20-8
- Nghỉ - Nghỉ