Lịch công tác tuần
Sáng Chiều
Thứ 2
18-12
- 7h00: Chào cờ đầu tuần (GĐ, các PGĐ, VC khối VP. BHXH tỉnh)
- 7h30: PGĐ Ngô dự đối thoại chính sách giảm nghèo với người dân tại huyện Chư Sê và Chư Pưh (lãnh đạo phòng CĐ BHXH cùng dự), 02 ngày, xe Altis.
- 14h00: PGĐ Khánh làm việc với Bệnh viện 211 về thanh toán chi phí vật tư y tế (lãnh đạo phòng GĐBHYT, KHTC, nhóm trưởng giám định cùng đi) Xe Fortuner.
Thứ 3
19-12
- 08h00: PGĐ Khánh chủ trì Ban biên tập để xét kết quả đợt phát động thi đua đẩy mạnh tuyên truyền dưới hình thức viết tin bài, hình ảnh tại phòng họp Giao ban (Thành viên BBT, mời lãnh đạo phòng TCCB cùng dự). - 14h00: Giám đốc chủ trì HN trực tuyến công tác thu, cấp sổ thẻ, thanh tra chuyên ngành và kiểm soát chi phí KCB BHYT (T/p theo giấy mời) tại phòng Giao ban.
Thứ 4
20-12
-7h30: PGĐ Ngô dự HN tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, định hướng nhiệm vụ năm 2018 tại Hội trường 2/9. Xe Altis.
- 8h00: Ký hợp đồng KCB với BV Quân y 211 tại phòng họp Giao ban (GĐ, PGĐ Khánh, Lãnh đạo phòng GĐBHYT; KHTC, VP và viên chức phòng GĐ BHYT dự).
- 13h30: HN tổng kết công tác quân sự, quốc phòng và Hội CCB Ngành BHXH tỉnh; tọa đàm kỷ niệm 73 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam tại Hội trường lớn (thành phần theo kế hoạch).
- 13h30: Ký hợp đồng KCB với BV ĐH Y dược HAGL tại phòng họp Giao ban (GĐ, PGĐ Khánh, Lãnh đạo phòng GĐBHYT; KHTC, VP và viên chức phòng GĐ BHYT dự).
Thứ 5
21-12
- 8h00: Ký hợp đồng KCB với BV tỉnh Gia Lai tại phòng họp Giao ban (GĐ, PGĐ Khánh, Lãnh đạo phòng GĐBHYT; KHTC, VP và viên chức phòng GĐ BHYT dự). - 13h30: Ký hợp đồng KCB với BV Nhi Gia Lai tại phòng họp Giao ban (GĐ, PGĐ Khánh, Lãnh đạo phòng GĐBHYT; KHTC, VP và viên chức phòng GĐ BHYT dự).
- 15h00: Ký hợp đồng KCB với Phòng Y tế Thành Thành Công Gia Lai tại phòng họp Giao ban (GĐ, PGĐ Khánh, Lãnh đạo phòng GĐBHYT; KHTC, VP và viên chức phòng GĐ BHYT dự).
Thứ 6
22-12
- Làm việc - 13h30: Giao ban tuần (GĐ, PGĐ, Trưởng các phòng NV)
- 16h00: Vệ sinh cơ quan.
Thứ 7
23-12
- Trực lãnh đạo: GĐ;
- Các phòng làm việc theo TB;
- Nghỉ
Chủ nhật
24-12
- Nghỉ - Nghỉ