Lịch công tác tuần
Sáng Chiều
Thứ 2
9-12
- 7h00: Chào cờ đầu tuần (GĐ, các PGĐ, VC khối VP. BHXH tỉnh)
- Từ ngày 09 đến 11/12/2019 Giám đốc dự kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XI tại HT 2/9, xe Hồng
- 9h00: Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 12 năm 2019 do BHXH VN tổ chức (Thành phần dự theo giấy mời), HT lớn
- 14h00: PGĐ Ngô dự lễ khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia tại điểm cầu Gia Lai, HT UBND tỉnh, xe Huy
- 16h00: PGĐ Thảo dự Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Gia Lai lần thứ X – năm 2019 tại Nhà thi đấu tỉnh, xe Kỳ
Thứ 3
10-12
- Làm việc - 13h30: Chi bộ thu Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, HT lớn
Thứ 4
11-12
- Làm việc - 13h30: Chi bộ Sổ thẻ - CNTT Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, phòng họp tầng 4
Thứ 5
12-12
- 9h00: Giám đốc đi công tác Chư Prông (Đ/c Lợi cùng đi), xe Hồng
- 7h30: Chi bộ Chế độ BHXH Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, phòng họp tầng 4
- 13h30: Chi bộ Tổ chức – Hành chính Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, phòng họp tầng 4
Thứ 6
13-12
- 7h30: Chi bộ Giám định – Kiểm tra Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, phòng họp tầng 4
- 7h30: Chi bộ Kế hoạch - Hồ sơ Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, HT lớn
- 13h30: Giao ban CBQL (GĐ, các PGĐ; Trưởng, phó các phòng NV), phòng họp giao ban
- 16h00: Vệ sinh cơ quan
Thứ 7
14-12
- Trực lãnh đạo: PGĐ Phạm Văn Thảo
- Các phòng làm việc theo phân công.
- 15h00: PGĐ Thảo dự Lễ Bế mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Gia Lai lần thứ X – năm 2019 tại Nhà thi đấu tỉnh, xe Huy
Chủ nhật
15-12
- Nghỉ - Nghỉ