Lịch công tác tuần
Sáng Chiều
Thứ 2
26-6
-7h00: Chào cờ đầu tuần (GĐ, các PGĐ, CCVC khối VP. BHXH tỉnh)
-7h30: Giám đốc đi kiểm tra tiến độ xây dựng công trình trụ sở BHXH huyện Kbang ( lãnh đạo phòng KHTC, VP cùng đi ) xe Misubisi.
-7h30: PGĐ Khánh cùng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Krông Pa và Ia Pa – xe Altis.
-8h00: PGĐ Ngô dự họp tại HĐND tỉnh về giá viện phí và sử dụng 02 tỷ quỹ BHYT kết dư năm 2015 (Lãnh đạo phòng GĐBHYT dự).
-7h30: Tổ công tác liên ngành tiên hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT một số đơn vị trên địa bàn TP. Pleiku ( T/P theo KH đã được phê duyệt ) xe Fotune – 5 ngày
-8h00: Đại hội trù bị Chi bộ Thu NK 2017-2020 Phòng truyền thống.
-13h30: Giám đốc làm việc với BHXH huyện Đăk Pơ ( Lãnh đạo phòng KHTC và VP cùng dự )
-15h30: Giám đốc làm việc với BHXh huyện Mang Yang ( lãnh đạo phòng KHTC và VP cùng dự )
-13h30: Đại hội Chi bộ Thu nhiệm kỳ 2017 – 2020 ( T/P như kế hoạch đã duyệt dự ) P. truyền thống.
Thứ 3
27-6
-7h30: Tập huấn Đào tạo và duy trì quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 cho lãnh đạo và viên chức toàn hệ thống ( T/P theo kế hoạch đã duyệt )H. trường lớn.
-7h30: PGĐ Khánh cùng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Chư Pưh – xe Altis.
-7h30: PGĐ Ngô cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại TP. Pleiku – đ/c Hùng Văn phòng cùng đi – xe Misubisi.
-13h30: PGĐ Thảo chủ trì họp Hội đồng kỷ luật viên chức sinh con thứ 3 ( Các đ/c theo quyết định đã ký và viên chức theo giấy triệu tập dự ) P. truyền thống.
Thứ 4
28-6
-7h30: Giám đốc cùng lãnh đạo Sở Y tế chủ trì hội nghị Giao ban BHXH – Y tế 06 tháng đầu năm 2017 ( T/P theo Giấy mời và KH đã duyệt ) H. trường lớn.
-8h00: PGĐ Thảo dự họp tại Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh – xe Altis.
8:30 PGĐ Ngô làm việc với Sở Tài chính, Sở LĐTB&XH về thẻ BHYT bị trùng (Phòng CST chủ trì phối hợp với phòng QLT, KHTC làm báo cáo) P. giao ban
-13h30: PGĐ Ngô chủ trì họp Hội đồng kỷ luật viên chức sinh con thứ 3 ( Các đ/c theo quyết định đã ký và viên chức theo giấy triệu tập dự ) P. giao ban.
- Các phòng sinh hoạt nghiệp vụ.

+ Sau thời gian bảo trì, đến nay phần mềm Quản lý văn bản đã hoạt động trở lại, đề nghị các phòng NV, BHXH cấp huyện truy cập để nhận VB.

Thứ 5
29-6
-7:30 PGĐ Ngô cùng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Ia grai – Chư Păh - xe IaGrai
-7:30 Ban Giám đốc dự họp trực tuyến về triển khai Nghị quyết TW 5 của Đảng tại Tỉnh ủy Gia Lai - xe Misubishi.
-8:00 PGĐ Khánh làm việc với Bệnh viện ĐHYD Hoàng Anh Gia Lai ( lãnh đạo và tổ trưởng tổ GĐBHYT thuộc phòng GĐBHYT cùng dự ) P. giao ban
-9:00 PGĐ Khánh họp cùng lãnh đạo Sở Y tế về công tác tổng hợp nhu cầu mua thuốc BHYT theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam ( lãnh đạo phòng GĐBHYT cùng dự ) P. giao ban.
-13h00: PGĐ Khánh dự họp Hội đồng GĐYK
-14h00: Đại hội Chi bộ Kế hoạch – Hồ sơ nhiệm kỳ 2017 – 2020- P. truyền thống.
Thứ 6
30-6
-7h30: PGĐ Ngô cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại thị xã Ayunpa – đ/c Hùng Văn phòng cùng đi – xe Altis. -13h30: Tổ chức Tọa đàm kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam 01/7 ( Ban Giám đốc, thành phần theo Giấy mời và viên chức phòng GĐBHYT dự) P. giao.
Thứ 7
1-7
-8h00: Sơ kết công tác 06 tháng Ban liên lạc Hưu trí ngành BHXH ( Ban giám đốc, trưởng các phòng NV cùng dự ) P. giao ban.
- Trực lãnh đạo – PGĐ Khánh - Các phòng làm việc theo sự phân công
- Nghỉ
Chủ nhật
2-7
- Nghỉ - Nghỉ