Lịch công tác tuần
Sáng Chiều
Thứ 2
26-2
- 7h00: Chào cờ đầu tuần (GĐ, các PGĐ, VC khối VP. BHXH tỉnh) - 14h00: PGĐ Khánh đi chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Sở Y tế (lãnh đạo phòng GĐ BHYT cùng đi), xe Altis
Thứ 3
27-2
- 9h30: GĐ dự công bố và trao quyết định nghỉ hưu đối với đ/c Trần Văn Tuấn - GĐ BHXH thị xã An Khê; Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc BHXH thị xã đối với đ/c Trịnh Duy Phước (PGĐ Thảo, PGĐ Ngô, Trưởng các phòng nghiệp vụ cùng dự), xe Mitsubishi, Fortune. - Làm việc
Thứ 4
28-2
- Làm việc - 14h00: PGĐ Ngô chủ trì họp các thành viên Hội đồng nghiên cứu đề tài khoa học cấp cơ sở tại phòng họp Giao ban (thành phần theo Giấy mời).
Thứ 5
1-3
- 8h00: GĐ đi kiểm tra công vụ tại BHXH huyện Ia Grai (Lãnh đạo VP, KHTC, QLT, CĐ BHXH, GĐ BHYT cùng đi), xe Mitsubishi - 14h00: GĐ nghe 02 đoàn thẩm định quyết toán tài chính báo cáo kết quả thẩm định quyết toán quý IV và cả năm 2017 của BHXH các huyện, thị xã, thành phố và BHXH tỉnh tại phòng họp Giao ban (các thành viên 02 đoàn quyết toán theo Quyết định cùng dự).
Thứ 6
2-3
- 8h00: GĐ đi kiểm tra công vụ tại BHXH huyện Chư Sê (Lãnh đạo VP, KHTC, QLT, CĐ BHXH, GĐ BHYT cùng đi), xe Mitsubishi - 13h30: Giao ban tuần (GĐ, PGĐ, Trưởng các phòng NV);
- 16h00: Vệ sinh cơ quan.
Thứ 7
3-3
- Trực lãnh đạo: GĐ
- Các phòng làm việc theo phân công.
- Nghỉ
Chủ nhật
4-3
- Nghỉ - Nghỉ