Lịch công tác tuần
Sáng Chiều
Thứ 2
10-12
- 7h00: Chào cờ đầu tuần (GĐ, các PGĐ, VC khối VP. BHXH tỉnh)
- 8h00: Phòng TN và TKQTTHC đi kiểm tra việc kiểm kê chỉnh lý hồ sơ, tài liệu hành chính, nghiệp vụ tại BHXH huyện Ia Grai (Lãnh đạo và 01 chuyên viên) xe Altis
- 13h30: Phòng TN và TKQTTHC đi kiểm tra việc kiểm kê chỉnh lý hồ sơ, tài liệu hành chính, nghiệp vụ tại BHXH huyện Chư Păh (Lãnh đạo và 01 chuyên viên) xe Altis
- 14h00: Họp quần chúng góp ý đảng viên năm 2018 tại Hội trường lớn (Đại diện BCH CĐCS, viên chức và người lao động không phải là đảng viên).
Thứ 3
11-12
-8h30: GĐ dự Hội nghị trực tuyến "Tổng kết công tác thí điểm PA ứng dụng CNTT trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bằng TM và mở rộng triển khai trên toàn quốc" (Đ/c Mạnh - CĐ; Vân - KHTC; Vương - CNTT cùng dự) tại Bưu điện tỉnh, xe Mitsubishi
- 8h00: Phòng TN và QLTTHC đi kiểm tra việc kiểm kê chỉnh lý hồ sơ, tài liệu hành chính, nghiệp vụ tại BHXH huyện K’Bang (Lãnh đạo và 01 chuyên viên P. TN&TKQTTHC cùng đi) xe Altis
- 8h00: Đ/c Hà – VP dự Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị TW 8 khóa XII, tại HT Đảng ủy khối.
- 13h30: Phòng TN và TKQTTHC đi kiểm tra việc kiểm kê chỉnh lý hồ sơ, tài liệu hành chính, nghiệp vụ tại BHXH TX An Khê (Lãnh đạo và 01 chuyên viên) xe Altis
Thứ 4
12-12
- 7h30: Giám đốc đi kiểm tra tiến độ XD công trình trụ sở BHXH huyện Chư Prông (9h00: Giám đốc làm việc với BQL DA, Đơn vị Tư vấn giám sát, lãnh đạo P. KHTC, VP tại công trường thi công) xe Mitsubishi - Các phòng sinh hoạt nghiệp vụ
Thứ 5
13-12
-8h00: Đ/c Khánh - PGĐ dự công tác đấu thầu thuốc tại Sở Y tế (Đ/c Mau - GĐ BHYT cùng dự) 02 ngày
- 8h00: Phòng TN và TKQTTHC đi kiểm tra việc kiểm kê chỉnh lý hồ sơ, tài liệu hành chính, nghiệp vụ tại BHXH huyện Kông Chro (Lãnh đạo và 01 chuyên viên) xe Altis
- 13h30: Phòng TN và TKQTTHC đi kiểm tra việc kiểm kê chỉnh lý hồ sơ, tài liệu hành chính, nghiệp vụ tại BHXH huyện Đăk Pơ (Lãnh đạo và 01 chuyên viên) xe Altis
Thứ 6
14-12
- 8h30: Giám đốc chủ trì lễ động thổ khởi công xây dựng trụ sở BHXH huyện Đak Đoa (Đ/c Hoạt-VP, Mạnh - CĐ, Cư-KHTC, Trung - KHTC cùng đi) xe Mitsubishi
- 8h00: Phòng TN và TKQTTHC đi kiểm tra việc kiểm kê chỉnh lý hồ sơ, tài liệu hành chính, nghiệp vụ tại BHXH huyện Mang Yang (Lãnh đạo và 01 chuyên viên) xe Altis
- 13h30: Giao ban tuần (GĐ, PGĐ, Trưởng các phòng NV);
- 13h30: Phòng TN và TKQTTHC đi kiểm tra việc kiểm kê chỉnh lý hồ sơ, tài liệu hành chính, nghiệp vụ tại BHXH huyện Đak Đoa (Lãnh đạo và 01 chuyên viên) xe Altis
- 16h00: Vệ sinh cơ quan.
Thứ 7
15-12
- Trực lãnh đạo: PGĐ Đoàn Ngô
- Các phòng làm việc theo phân công.
- Nghỉ
Chủ nhật
16-12
- Nghỉ - Nghỉ