Lịch công tác tuần
Sáng Chiều
Thứ 2
9-3
- 8h00: PGĐ Khánh làm việc tại BHXH TX Ayun Pa về thẩm định hồ sơ công tác trước 1995 đối với người lao động (Thành phần theo đề xuất cùng dự), xe Kỳ
- 8h00: PGĐ Ngô dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) của Đảng tại HT BCH Đảng bộ tỉnh - Khu B, xe Hồng
- 14h00: PGĐ Khánh làm việc tại BHXH Phú Thiện về thẩm định hồ sơ công tác trước 1995 đối với người lao động (Thành phần theo đề xuất cùng dự), xe Kỳ
Thứ 3
10-3
- 8h00: Giám đốc chủ trì Hội nghị Cán bộ quản lý lấy phiếu giới thiệu viên chức quản lý (ĐU, BGĐ, Trưởng các phòng nghiệp vụ dự), phòng họp giao ban - Làm việc
Thứ 4
11-3
- Làm việc - Làm việc
Thứ 5
12-3
- Từ ngày 12 đến 13/3/2020 Kiểm tra công tác quản lý và thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT tại BHXH huyện Đức Cơ (Đ/c Tịnh và các thành viên theo QĐ), xe BHXH Đức Cơ - 14h00: PGĐ Ngô dự Họp triển khai chỉ thị 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ Tướng Chính phủ tại Sở Kế hoạch & Đầu tư, xe Huy
Thứ 6
13-3
- 9h00: Giám đốc làm việc với phòng Tổ chức cán bộ về công tác cán bộ, phòng họp giao ban
- 8h00: PGĐ Ngô làm việc với lãnh đạo Công ty Cà Phê IaSao 1 (Lãnh đạo phòng QLT; CĐ BHXH cùng dự), phòng họp tầng 4
- 13h30: Giao ban CBQL (GĐ, các PGĐ; trưởng các phòng nghiệp vụ) phòng Giao ban
- 16h00: Vệ sinh cơ quan
Thứ 7
14-3
- Trực lãnh đạo: PGĐ Lê Quốc Khánh
- Các phòng làm việc theo phân công
- Nghỉ
Chủ nhật
15-3
- Nghỉ - Nghỉ