Lịch công tác tuần
Sáng Chiều
Thứ 2
3-6
-7h00: Chào cờ đầu tuần (GĐ, các PGĐ, VC khối VP. BHXH tỉnh)
-8h00: PGĐ Khánh đi thẩm định các điều kiện trước khi ký hợp đồng KCB BHYT tại Bệnh xá Công an tỉnh (Đ/c Mau cùng dự) Altis
- Làm việc
Thứ 3
4-6
- 8h00: PGĐ Khánh dự tiếp xúc cử tri tại Thị xã An Khê (Đ/c Hợp-GĐBHYT cùng dự) xe Fortuner
- 8h00: PGĐ Ngô làm việc với BHXH huyện Ia Grai về kiểm tra chuyên đề dữ liệu HGĐ tham gia BHYT (Đ/c Tuấn-QLT cùng đi) xe Mitsubishi
- 8h00: PGĐ Thảo làm việc với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh (Đ/c Hoạt- CVP và đ/c Hùng, Minh-VP cùng dự.
- Làm việc
Thứ 4
5-6
- 8h00: PGĐ Khánh chủ trì buổi giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên Website BHXH tỉnh (thành phần dự theo KH), phòng Giao ban
- 8h00: PGĐ Ngô chủ trì Hội nghị trực tuyến về công tác thu tại điểm cầu Gia Lai, Hội trường lớn
- Các phòng sinh hoạt nghiệp vụ
Thứ 5
6-6
- Làm việc - 14h00: Họp Chi bộ thu: Sinh hoạt chuyên đề rà soát dữ liệu qua cơ quan Thuế (Tp dự theo giấy mời) phòng Giao ban
Thứ 6
7-6
- 8h00: Đ/c Ngô – PGĐ làm việc với tập thể viên chức BHXH Chư Sê (Đ/c Tuấn-QLT, Hoạt-VP, Mạnh-CĐBHXH cùng dự) xe Mitsubishi - Làm việc

- 16h00: Vệ sinh cơ quan.
Thứ 7
8-6
- Trực lãnh đạo PGĐ Đoàn Ngô
- Các phòng làm việc theo thông báo
- Nghỉ
Chủ nhật
9-6
- Nghỉ - Nghỉ