Lịch công tác tuần
Sáng Chiều
Thứ 2
5-6
-7h00: Chào cờ đầu tuần (GĐ, các PGĐ, CCVC khối VP. BHXH tỉnh)
-7h30: Giám đốc, các PGĐ khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh (Đồng chí Lợi – phòng TCCB cùng đi) xe Misubishi.
-8h00: Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến do BHXH Việt Nam tổ chức tại điểm cầu Gia Lai ( Các đ/c và BHXH các huyện theo kế hoạch đã duyệt cùng dự) P. giao ban.
- Các Chi bộ sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 6/2017
Thứ 3
6-6
- Làm việc -14h00: Đồng chí Bí thư Đảng ủy BHXH tỉnh làm việc với chi bộ CĐBHXH, kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Chi bộ (Đ/c Lợi – phòng TCCB dự) P. giao ban.
Thứ 4
7-6
- Làm việc -14h00: PGĐ Khánh làm việc với huyện ủy Chư Prông (Đ/c Lợi, Phương – TCCB cùng đi) xe Altis.
- Các phòng sinh hoạt nghiệp vụ.
Thứ 5
8-6
-7h30: Giám đốc BHXH tỉnh tiếp công dân định kỳ theo quy định tại phòng tiếp Công dân.
-7h30: PGĐ Ngô cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy đi khảo sát việc thực hiện NQ số 21 tại Krông Pa (T/P theo kế hoạch đã duyệt cùng đi) xe Fotuner
-7h30: PGĐ Khánh chủ trì tập huấn công tác GĐBHYT (T/P theo kế hoạch, BHXH cấp huyện phân công viên chức dự theo Kế hoạch đã gửi trên phần mềm QLVB) tại Hội trường lớn.
-13h30: PGĐ Thảo chủ trì tập huấn công tác CĐBHXH (T/P như kế hoạch đã phê duyệt dự) Hội trường lớn
Thứ 6
9-6
7h30: PGĐ Ngô chủ trì tập huấn công tác QLT, CST (T/P theo kế hoạch đã duyệt dự) tại Hội trường lớn. -13h30: Giám đốc chủ trì tập huấn công tác TCKT (T/P theo kế hoạch đã duyệt dự) 02 ngày tại Hội trường lớn.
Thứ 7
10-6
Trực lãnh đạo: PGĐ Thảo
Các phòng làm việc theo TB;
- Nghỉ
Chủ nhật
11-6
- Nghỉ - Nghỉ