Lịch công tác tuần
Sáng Chiều
Thứ 2
23-7
- 7h00: Chào cờ đầu tuần (GĐ, các PGĐ, VC khối VP. BHXH tỉnh)
- 8h00: GĐ dự HN về an toàn thông tin ngành BHXH năm 2018 tại Nghệ An (thành phần theo QĐ), xe Mitsubishi, 03 ngày.
- 8h00: Họp Ban chỉ đạo triển khai Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH tại phòng họp Giao ban (Các thành viên theo Quyết định).
- Duyệt quyết toán quý II/2018 - BHXH huyện Chư Sê, Chư Prông (thành phần theo QĐ).
- Phòng KT&TN đào tạo đại lý tại huyện KBang
- Làm việc
Thứ 3
24-7
8h00: PGĐ Ngô dự trả lời chuyên mục vấn đề hôm nay tại Đài PTTH.
- PGĐ Khánh đi công tác làm chuyên mục cùng Đài PTTH tỉnh tại huyện Đức Cơ, Chư Prông, (đ/c Hùng -VP cùng đi) xe Altis.
- Duyệt quyết toán quý II/2018 - BHXH TP Pleiku, Ia Grai (thành phần theo QĐ)
- Phòng KT&TN đào tạo đại lý tại huyện Kông Chro
- Làm việc
Thứ 4
25-7
- PGĐ Thảo dự họp sơ kết 6 tháng Cụm thi đua số 5 tại Lâm Đồng (thành phần theo Giấy mời), xe Fortune.
- PGĐ Ngô dự HN báo cáo viên tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- PGĐ Khánh đi công tác làm chuyên mục cùng Đài PTTH tỉnh tại huyện Đak Pơ, Kông Chro (đ/c Hùng - VP cùng đi) xe Altis
- Phòng KT&TN đào tạo đại lý tại huyện Chư Păh
- Các phòng sinh hoạt nghiệp vụ
Thứ 5
26-7
- Phòng KT&TN đào tạo đại lý tại huyện Chư Prông - 14h00: Họp Tổ thẩm định tại phòng họp Giao ban
Thứ 6
27-7
-8h00: GĐ dự Lễ Khánh thành trao nhà tình nghĩa tại huyện Phú Thiện (Lđạo P.KHTC, TTKT, QLT, VP, Chủ tịch CĐCS cùng dự), xe Mitsubishi.
- 8h00: PGĐ Thảo dự họp sơ kết Khối thi đua VH-XH tại Sở Giáo dục và ĐT tỉnh (Phòng TCCB cùng dự)
- 15h00: Công bố Quyết định quản lý điều hành cho PTP KHTC Lê Thị Hồng Vân tại phòng họp Giao ban (BGĐ, Trưởng, Phó các phòng nghiệp vụ, CBVC phòng KHTC);
-16:00 Vệ sinh cơ quan.
Thứ 7
28-7
- Các phòng làm việc theo phân công.
- Trực lãnh đạo: PGĐ Phạm Văn Thảo
- Nghỉ
Chủ nhật
29-7
- Nghỉ - Nghỉ