Lịch công tác tuần
Sáng Chiều
Thứ 2
25-9
-7h30: PGĐ Thảo dự Hội nghị tại Công ty Cà phê Ia Grai (GĐ BHXH huyện Ia Grai cùng dự) - Xe Fotuner
-8:00 PGĐ Ngô chủ trì họp với các phòng: CNTT, QLT, CST về công tác cấp mã số BHXH - tại phòng TT.
-Phòng Thanh tra-Kiểm tra kiểm tra tại Kbang, An Khê, Đak Pơ – 3 ngày (T/p theo QĐ) -Xe Altist.
-14h00: Họp tham gia góp ý nội dung dự thảo báo cáo khảo sát Nghị quyết 21-NQ/TW (T/p theo giấy mời) P.giao ban.
Thứ 3
26-9
- 7h30: PGĐ Ngô kiểm tra, đôn đốc công tác cấp mã số BHXH tại BHXH huyện Mang Yang và Đak Đoa (lãnh đạo phòng QLT và CNTT cùng đi) –Xe Altis -13h30: Họp giao ban tuần (GĐ,PGĐ, Trưởng các phòng NV).
Thứ 4
27-9
- 7h30: PGĐ Ngô kiểm tra, đôn đốc công tác cấp mã số BHXH tại BHXH huyện Đức Cơ và Chư Prông (lãnh đạo phòng QLT và CNTT cùng đi) –Xe Altis - 15h00: Họp Đảng ủy BHXH tỉnh
- Các phòng sinh hoạt nghiệp vụ.
Thứ 5
28-9
- 8h00: Giám đốc dự họp Tỉnh ủy mở rộng tại Hội trường 2/9.
-8:00 PGĐ Thảo chủ trì họp Hội đồng kỷ luật về việc sinh con thứ 3 (Các đồng chí theo Quyết định dự) P. giao ban.
13h:00 PGĐ Khánh dự họp Hội đồng GĐYK
-14h00: Tổng duyệt chương trình Hội thi Tuyên truyền viên BHXH, BHYT năm 2017 tại Hội trường Viên Ngọc Xanh - KS Pleiku Palace. (BTC, BGK, Tổ thư ký, đội văn nghệ, các đội thi dự)
Thứ 6
29-9
- 8h00: Giám đốc dự họp tại TP. Hồ Chí Minh ( Đ/c Danh - KHTC cùng đi) 2 ngày
. -7h30: Hội thi Tuyên truyền viên BHXH, BHYT tỉnh Gia Lai năm 2017 tại Hội trường Viên Ngọc Xanh - KS Pleiku Palace. (cả ngày)
8:00 PGĐ Ngô dự họp tại Đảng ủy khối CCQ tỉnh - xe Altis
-16h00: Vệ sinh cơ quan.
Thứ 7
30-9
Trực lãnh đạo: PGĐ Khánh;
Các phòng làm việc theo TB;
- Nghỉ
Chủ nhật
1-10
- Nghỉ - Nghỉ