Lịch công tác tuần
Sáng Chiều
Thứ 2
24-9
- 7h00: Chào cờ đầu tuần (GĐ, các PGĐ, VC khối VP. BHXH tỉnh) - 14h00: PGĐ Thảo dự Hội người cao tuổi tại Sở LĐTB&XH
- 16h00: Tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi là con CBVC VP BHXH tỉnh (Thành phần theo Kế hoạch)
Thứ 3
25-9
- Làm việc - 13h30: Kiểm tra việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 tại phòng họp Giao ban (BGĐ, Lđạo phòng TN&TKQTTHC, Văn phòng cùng dự).
Thứ 4
26-9
- GĐ đi công tác An Khê cùng Phó Trưởng đoàn Kiểm toán NN (đ/c Hợp - GĐBHYT cùng đi), xe Mitsubishi.
- 8h00: PGĐ Khánh dự họp tổ đấu thầu thuốc tập trung tại Sở Y tế.
- 15h00: Làm việc với Đoàn Kiểm toán Nhà nước tại Hội trường lớn (BGĐ, Lãnh đạo phòng QLT, KT&TN, KHTC, GĐ BHYT, CST, thành phần theo Giấy mời).
- 14h00: PGĐ Ngô chủ trì làm việc với Sở LĐTB&XH, Cty TNHH MTV Cao su Chư Păh tại phòng họp Giao ban (Lđạo phòng QLT, CST, TTKT, CĐ BHXH cùng dự)
Thứ 5
27-9
- Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm tại phòng họp Giao ban (BGĐ, Trưởng các phòng nghiệp vụ, GĐ BHXH các huyện, thị xã, thành phố). - 13h30: GĐ đi kiểm tra công trình trụ sở BHXH huyện Chư Prông (Lđạo phòng KHTC, đơn vị tư vấn giám sát, BQL cùng đi), xe Misubishi.
Thứ 6
28-9
- 8h00: Họp Đảng ủy tại phòng họp Giao ban. - 13h30: Giao ban tuần tại Hội trường lớn (GĐ, PGĐ, Trưởng các phòng NV);
- 15h00: GĐ dự ký hợp đồng KCB tại Bệnh viện Mắt cao Nguyên tại Bệnh viện (PGĐ Khánh, Lđạo phòng GĐ BHYT, KHTC, TN&TKQTTHC), xe Mitsubishi.
- 14h00: Họp triển khai hoàn thiện dữ liệu HGĐ tham gia BHYT tại phòng họp Giao ban (Thành phần theo Giấy mời).
- 16h00: Vệ sinh cơ quan.
Thứ 7
29-9
- Trực lãnh đạo: Phó Giám đốc Đoàn Ngô
- Các phòng làm việc theo phân công.
- Nghỉ
- 14h00: Đoàn kiểm toán kết luận kiểm toán tại Gia Lai tại phòng họp Giao ban (BGĐ, Trưởng các phòng nghiệp vụ).
Chủ nhật
30-9
- Nghỉ - Nghỉ