Lịch công tác tuần
Sáng Chiều
Thứ 2
12-11
- 7h00: Chào cờ đầu tuần (GĐ, các PGĐ, VC khối VP. BHXH tỉnh)
- 8h00: Đ/c Khánh – PGĐ đi kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHYT tại TTYT Kông Chro (Đ/c Mau – GĐ BHYT, Hồng – TTKT, Đại diện Sở y tế cùng đi) xe Fortuner
- Làm việc
Thứ 3
13-11
- 8h00: GĐ đi kiểm tra công vụ tại BHXH huyện Ia Pa (Đ/c Tuấn – QLT, Mạnh – CĐ BHXH, Giáp – CST, Lợi – TCCB, Hoạt – VP cùng đi) xe Mitsubishi
- 8h00: Đ/c Khánh – PGĐ đi kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHYT tại TTYT Chư Sê (Đ/c Mau – GĐ BHYT, Hồng – TTKT, Đại diện Sở y tế cùng đi) xe Fortuner
- 14h00: GĐ đi kiểm tra công vụ tại BHXH thị xã AyunPa (Đ/c Tuấn – QLT, Mạnh – CĐ BHXH, Giáp – CST, Lợi – TCCB, Hoạt – VP cùng đi) xe Mitsubishi
Thứ 4
14-11
- 7h30: PGĐ Thảo dự HN trực tuyến triển khai và nhân rộng mô hình trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình tại phòng họp Trực tuyến Viettel Gia Lai
- 8h00: PGĐ Ngô chủ trì làm việc với Bưu điện tỉnh Gia Lai tại phòng họp Giao ban (LĐạo phòng KT&TN, QLT, CST, CNTT cùng dự).
- 8h00: Đ/c Khánh – PGĐ dự họp Đoàn giám sát thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát (Phòng họp 2A – VP HĐND tỉnh, 07 Trần Hưng Đạo)
- Các phòng sinh hoạt nghiệp vụ
Thứ 5
15-11
- 8h00: Đ/c Khánh – PGĐ đi kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHYT tại TTYT Ia Grai (Đ/c Mau – GĐ BHYT, Hồng – TTKT, Đại diện Sở y tế cùng đi) xe Fortuner - 13h30: Hội nghị đánh giá công tác tham mưu cho Cấp ủy, UBND ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện NQ-28 (Các Đ/c trong BCĐ; GĐốc BHXH các huyện, TX, TP; Trưởng các phòng NV dự) tại phòng giao ban
-13h00: PGĐ Thảo dự họp tại UBND tỉnh
Thứ 6
16-11
-7h30: PGĐ Ngô đi công tác đôn đốc thu các đơn vị (đ/c Tuấn-QLT, Phước-QLT cùng đi)xe Fortuner
- 8h00: Đ/c Khánh – PGĐ đi kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHYT tại TTYT Tp Pleiku (Đ/c Mau – GĐ BHYT, Hồng – TTKT, Đại diện Sở y tế cùng đi) xe Altis
- 8h00: Làm việc Đoàn Khối CCQ tỉnh kiểm tra công tác Đoàn đối với Chi đoàn TN tại phòng họp giao ban (Đại diện Đảng ủy, BCH Chi đoàn Thanh niên). P.Giao ban
- 15h00: PGĐ Thảo trao QĐ bổ nhiệm lại viên chức quản lý tại BHXH TP Pleiku (đ/c Lợi-TCCB cùng dự).xe Altis
- 16h00: Vệ sinh cơ quan.
Thứ 7
17-11
- Trực lãnh đạo: Giám đốc
- Các phòng làm việc theo phân công.
- Nghỉ
Chủ nhật
18-11
- Nghỉ - Nghỉ