Lịch công tác tuần
Sáng Chiều
Thứ 2
2-4
- 7h00: Chào cờ đầu tuần (GĐ, các PGĐ, VC khối VP. BHXH tỉnh) -14h00: GĐ làm việc tại BHXH huyên Chư Păh (Đ/c Lợi - TCCB, Mạnh - CĐBHXH, Danh - KHTC, Tuấn - QLT cùng đi), xe Mitsubishi.
Thứ 3
3-4
- 7h30: HN sơ kết quý I/2018 tại Hội trường lớn (BGĐ, Trưởng, Phó các phòng nghiệp vụ, GĐ và 01 viên chức BHXH huyện).
- Kiểm tra việc thực hiện BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện Chư Pưh (thành phần theo QĐ), 04 ngày.
- Làm việc
Thứ 4
4-4
- 8h00: Làm việc với Trung tâm Lưu trữ BHXH Việt Nam về việc kiểm tra công tác lưu trữ (Phòng TN&TKQTTHC cùng dự), 02 ngày. - Các phòng sinh hoạt nghiệp vụ;
- 14h00: Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm PGĐ BHXH Chư Pưh (PGĐ Khánh, Lãnh đạo phòng QLT, TCCB). Xe Altis
Thứ 5
5-4
- 8h00: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng BHXH tỉnh tại phòng họp Giao ban (Các thành viên của Hội đồng theo Quyết định). - Làm việc
Thứ 6
6-4
- Làm việc - 13h30: Giao ban tuần (GĐ, PGĐ, Trưởng các phòng NV);
- 16h00: Vệ sinh cơ quan.
Thứ 7
7-4
- Trực lãnh đạo: GĐ
- Các phòng làm việc theo phân công.
- Nghỉ
Chủ nhật
8-4
- Nghỉ - Nghỉ