Lịch công tác tuần
Sáng Chiều
Thứ 2
23-4
-7h00: Chào cờ đầu tuần(GĐ,các PGĐ,VC khối VP.BHXH tỉnh)

- Quyế toán tài chính quý I/2018BHXH: Pleiku(Thành phần theo kế hoạch)

- Kiểm tra việc thực hiên chế độ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện Chưprông (Thành phần theo QĐ), xe Altis, 02 ngày
- Làm việc
Thứ 3
24-4
- Làm việc - Làm việc
Thứ 4
25-4
- Làm việc - Làm việc
Thứ 5
26-4
- Làm việc - Làm việc
Thứ 6
27-4
- Làm việc - Làm việc
Thứ 7
28-4
- Làm việc - Nghỉ
Chủ nhật
29-4
- Nghỉ - Nghỉ