Lịch công tác tuần
Sáng Chiều
Thứ 2
11-6
- 7h00: Chào cờ đầu tuần (GĐ, các PGĐ, VC khối VP. BHXH tỉnh) - Làm việc
Thứ 3
12-6
- 8h00: PGĐ Khánh dự họp tại HĐND tỉnh để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp HĐND tỉnh.
- 8h00: Công bố quyết định thanh tra tại phòng họp Giao ban (thành phần theo Giấy mời).
- 14h00: Họp Hội đồng kỷ luật đối với viên chức vi phạm tại phòng họp Giao ban (thành phần theo QĐ).
Thứ 4
13-6
- Làm việc - 14h30: PGĐ Khánh dự họp Tổ thẩm định đấu thầu mua thuốc tại Sở Y tế (đ/c Mau - GĐBHYT cùng dự).
- 14h00: Họp lực lượng tự vệ chính quy tại phòng họp Giao ban (Thành phần theo Quyết định).
Thứ 5
14-6
- 8h00: GĐ làm việc tại BHXH huyện Chư Pưh (Lđạo phòng KHTC, QLT, TCCB, TTKT, VP cùng dự), xe Mitsubishi
- 7h30: PGĐ Khánh chủ trì họp thẩm định nguyên nhân vượt trần đa tuyến đến, vượt quỹ KCB BHYT năm 2017 tại phòng họp Giao ban (thành phần theo Giấy mời).
14h: PGĐ Ngô làm việc tại Sở Tài chính về kinh phí NSNN hỗ trợ đóng BHYT (Lđạo phòng QLT, KHTC, KT&TN cùng dự).
- 13h30: PGĐ Khánh chủ trì họp thẩm định nguyên nhân vượt trần đa tuyến đến, vượt quỹ KCB BHYT năm 2017 tại phòng họp Giao ban (thành phần theo Giấy mời).
Thứ 6
15-6
- 7h30: PGĐ Khánh chủ trì họp thẩm định nguyên nhân vượt trần đa tuyến đến, vượt quỹ KCB BHYT năm 2017 tại phòng họp Giao ban (thành phần theo Giấy mời). - 13h30: GĐ làm việc tại BHXH huyện Đak Đoa (LĐạo phòng KHTC, TCCB, TTKT, TN&TKQTTHC cùng dự), xe Mitsubishi;
- 13h30: PGĐ Khánh chủ trì họp thẩm định nguyên nhân vượt trần đa tuyến đến, vượt quỹ KCB BHYT năm 2017 tại phòng họp Giao ban (thành phần theo Giấy mời).
- 16h00: Vệ sinh cơ quan.
Thứ 7
16-6
- Trực lãnh đạo: PGĐ Lê Quốc Khánh
- Các phòng làm việc theo phân công.
- 9h00: Trao thưởng Quỹ Khuyến học BHXH tỉnh tại Hội trường lớn (thành phần theo Giấy mời).
- Nghỉ
Chủ nhật
17-6
- Nghỉ - Nghỉ