Lịch công tác tuần
Sáng Chiều
Thứ 2
7-8
-7h00: Chào cờ đầu tuần (Ban giám đốc, CCVC khối VP. BHXH tỉnh)
-7h30: Phòng TT- KT phối hợp với các phòng nghiệp vụ làm việc với BHXH, Bưu điện Thị xã AyunPa (T/P theo Quyết định đã phê duyệt) xe Fotuner.
-14h00: Giám đốc đi kiểm tra công vụ tại BHXH huyện Ia Grai (lãnh đạo phòng: QLT, CĐBHXH, GĐBHYT, KHTC, VP cùng đi) xe Misubishi.
Thứ 3
8-8
-8h00: Hội nghị thông tin định kỳ cho Báo chí về công tác BHXH, BHYT 06 tháng đầu năm 2017 (T/P theo giấy mời và Kế hoạch đã duyệt) P. giao ban. -14h00: Giám đốc nghe phòng Thanh tra- Kiểm tra báo cáo kết quả thực hiện kết luận sau kiểm tra của BHXH Việt Nam (PGĐ Ngô, Lãnh đạo các phòng: KHTC, CĐBHXH, CST, QLT, GĐBHYT cùng dự) P. giao ban.
Thứ 4
9-8
-8h00: Giám đốc làm việc với tập thể viên chức BHXH TP. Pleiku về công tác 7 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ thời gian đến (Lãnh đạo các phòng: QLT, KT&TN, CST, GĐBHYT, TCCB, CĐBHXH, KHTC cùng đi) xe Misubishi
-8h00: Đoàn Kiểm tra công vụ kiểm tra làm việc với BHXh Thị xã AyunPa (T/P theo kế hoạch đã duyệt) xe Fotuner.
-13h30: PGĐ Ngô chủ trì họp tổ thẩm định
- Các phòng sinh hoạt chuyên môn.
Thứ 5
10-8
- Làm việc -14h00: Giám đốc đi kiểm tra công vụ tại BHXH huyện Chư Păh (lãnh đạo phòng: QLT, CĐBHXH, GĐBHYT, KHTC) xe Misubishi.
-13:30 PGĐ Khánh dự Hội nghị trực tuyến về công tác KCB BHYT do Bộ Y tế tổ chức tại Bưu điện tỉnh (Đ/c Mau, Vương cùng dự )
Thứ 6
11-8
- 8h00: PGĐ Ngô họp tại Hội CCB tỉnh. 13h30: Giao Ban tuần (Ban giám đốc, trưởng các phòng NV)
-16h00: Vệ sinh cơ quan.
Thứ 7
12-8
Trực lãnh đạo: PGĐ Thảo;
Các phòng làm việc theo TB;
- Nghỉ
Chủ nhật
13-8
- Nghỉ - Nghỉ