Lịch công tác tuần
Sáng Chiều
Thứ 2
15-1
- 7h00: Chào cờ đầu tuần (GĐ, các PGĐ, VC khối VP. BHXH tỉnh)
- 8h00: GĐ, PGĐ Khánh đi công tác Hà Nội bảo vệ đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2018 (đ/c Danh, Lợi, Tuấn cùng đi), xe Mitsubishi
- 7h30: Thẩm định quyết toán các đơn vị: Chư Pưh, Ayun Pa, Đăk Pơ, Ia Pa (T/P theo kế hoạch đã duyệt)
- Làm việc
Thứ 3
16-1
- 7h30: Thẩm định quyết toán các đơn vị: An Khê, Mang Yang, Kông Chro, Đak Đoa (T/P theo kế hoạch đã duyệt) - 14h00: PGĐ Ngô dự công bố Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý tại BHXH huyện Đức Cơ (Đ/c Hòa, Ngân, Mạnh, Khương, Hoạt, Giáp cùng đi), xe Fortuner
Thứ 4
17-1
- 7h30: Thẩm định quyết toán các đơn vị: Kbang, Phú Thiện, Đức Cơ, Chư Prông (T/P theo kế hoạch đã duyệt). -Các phòng sinh hoạt nghiệp vụ
Thứ 5
18-1
- Đi nghiệm thu công trình trụ sở BHXH huyện KBang (đ/c Danh, Cư - KHTC, Hoạt - VP, Vương CNTT cùng đi), xe Fortuner
- 7h30: Thẩm định quyết toán các đơn vị: Krông Pa, Chư Sê, Chư Păh, Ia Grai (T/P theo kế hoạch đã duyệt)
- Làm việc
Thứ 6
19-1
- 8h00: Họp liên tịch Đảng ủy - Ban GĐ - Các đoàn thể để triển khai nhiệm vụ phối hợp năm 2018 và chuẩn bị HN CCVC năm 2018 tại phòng họp Giao ban.
-7h30: PGĐ Khánh dự HN trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2018 do UBND tỉnh tổ chức tại chi nhánh Viettel Gia Lai.
- 8h00: Đ/c Khương-TN&TKQTTHC dự họp tại BCH Quân sự tỉnh;
- 7h30: Thẩm định quyết toán BHXH TP Pleiku (T/P theo kế hoạch đã duyệt).
- 13h30: Giao ban tuần (GĐ, PGĐ, Trưởng các phòng NV)
- 16h00: Vệ sinh cơ quan.
Thứ 7
20-1
- Trực lãnh đạo: GĐ.
- Các phòng làm việc theo phân công.
- Nghỉ
Chủ nhật
21-1
- Nghỉ - Nghỉ