Lịch công tác tuần
Sáng Chiều
Thứ 2
18-6
- 7h00: Chào cờ đầu tuần (GĐ, các PGĐ, VC khối VP. BHXH tỉnh)
- 9h00: PGĐ Ngô làm việc với Sở Tài chính (Lđạo phòng QLT, KHTC, KT&TN cùng dự).
- Làm việc
Thứ 3
19-6
- 8h00: PGĐ Thảo dự kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy của Công an PCCC&CHCN tại phòng họp Giao ban (Văn phòng, P.KHTC cùng dự). - 13h30: Làm việc củng cố phòng CNTT tại phòng họp Giao ban (Đảng ủy, BGĐ, Lđạo các phòng nghiệp vụ, CBVC phòng CNTT).
Thứ 4
20-6
- 8h00: GĐ dự tiếp xúc cử tri tại huyện Kông Chro cùng Đoàn ĐBQH, xe Mitsubishi.
- 8h00: PGĐ Ngô dự tiếp xúc cử tri tại huyện Chư Sê cùng Đoàn ĐBQH, xe Fortuner.
- 8h00: PGĐ Khánh dự tiếp xúc cử tri tại huyện Krông Pa cùng Đoàn ĐBQH, xe Altis.
- 14h00: GĐ dự tiếp xúc cử tri tại huyện Đak Pơ cùng Đoàn ĐBQH, xe Mitsubishi
- 14h00: PGĐ Ngô dự tiếp xúc cử tri tại thành phố Pleiku cùng Đoàn ĐBQH, xe Fortuner.
- 14h00: PGĐ Khánh dự tiếp xúc cử tri tại thị xã Ayun Pa cùng Đoàn ĐBQH, xe Altis.
Thứ 5
21-6
- 8h00: PGĐ Thảo dự tiếp xúc cử tri tại huyện Chư Pưh cùng Đoàn ĐBQH, xe Fortuner
- Chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6.
- 9h00: Gặp mặt Ban Biên tập Website BHXH tỉnh tại phòng họp Giao ban (Ban GĐ, Ban Biên tập, Trưởng các phòng nghiệp vụ).
- 13h30: Giao ban tuần (GĐ, PGĐ, Trưởng các phòng NV);
Thứ 6
22-6
- 8h00: GĐ dự Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ X tại Hội trường 02/9 (đ/c Mạnh, Giáp cùng dự) cả ngày. 16h00: Vệ sinh cơ quan.
Thứ 7
23-6
- Làm việc - Nghỉ
Chủ nhật
24-6
- Nghỉ - Nghỉ